juridische bla

Rinse de Vries vertaling@nl.linux.org
Sun, 3 Feb 2002 13:57:42 +0100


Op zondag 3 februari 2002 13:05, schreef u:
> Is het uberhaupt verstandig om juridische bla te vertalen?
> moet dit niet gebeuren door een officiele instantie ala
> rechtswinkel/advocaat?

Bij het vertalen van licenties e.d. verliest deze vertaling automatisch haar 
rechtsgeldigheid, Maar het is wel verstandig om aan te geven dat de vertaling 
niet rechtsgeldig is en te refereren naar de originele engelstalige tekst.

>
> Dit soort dingen ligt volgens mij ERG gevoelig en is niet zomaar
> te vertalen zonder over de consequenties na te denken (of issut
> 		konsekwentie? aarghl)
Het is "consequenties"

Rinse
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/