font-vraagjes

HJ Heins vertaling@nl.linux.org
Fri, 13 Dec 2002 00:09:17 +0100


Keuzes.....

maar ik bedoel er eigenlijk alleen maar mee dat je verschil moet maken tussen 'uitvoeren' 
en uitvoeren vanaf een commandoregel (of terminal zo je wilt...).
Dan is tenminste duidelijk DAT er een verschil is...

Hendrik-Jan Heins
> 
> > Ik zou hier wel degelijk een toevoeging voor doen, bijvoorbeeld: draaien
> > / starten vanaf commandoregel / console
> 
> In vertalingen heb ik het altijd over 'terminalvenster', nooit over
> console. Dat vind ik ook een jargonesk woord.
> 
> -- 
> 
> Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
> email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
> GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
> ---
> Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
>         web: http://vertaling.nl.linux.org/
> archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/


---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
        web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/