"pop-ups"

Reinout van Schouwen vertaling@nl.linux.org
Sun, 8 Dec 2002 16:00:33 +0100 (CET)


Hallo Jan-Willem,

On Thu, 5 Dec 2002, Jan-Willem Harmanny wrote:

> elke dag zit. Het wordt pas echt vervelend als iets slecht is vertaald (of
> kinderachtig; denk aan de aversie bij sommigen tegen het begrip 'map' ipv
> directory).

Die aversie is dan onterecht: in een GUI-omgeving is het domweg vreemd om
over een directory (hetgeen 'gids' of 'lijst' betekent) te praten. In een
command-line omgeving, waar je interacteert met het bestandssysteem en
inderdaad ls tikt om een lijst met bestanden (een directory) te krijgen
klopt het. Maar als je in een GUI werkt gebruik je andere concepten, en je
hebt niets van mens-computer-interactie begrepen als je dingen die je met
een map-pictogram afbeeldt vervolgens geen map noemt.

groeten,

-- 

Reinout van Schouwen			Artificial Intelligence student
email: reinout@cs.vu.nl			mobile phone: +31-6-44360778
GPG public key http://www.cs.vu.nl/~reinout/reinout.asc
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/