[persbericht] Diplomatieke blunder Ploumen bedreigt onze privacy

Ante Wessels ante op ffii.org
Di Apr 28 09:47:13 CEST 2015


Vrijschrift
persbericht
28 april 2015

Diplomatieke blunder Ploumen bedreigt onze privacy

Een diplomatieke blunder van minister Ploumen bedreigt onze democratie en privacy, volgens Vrijschrift.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Vrijschrift dat investeringsarbitrage (ISDS) de Verenigde Staten een oneerlijk procedureel voordeel geeft. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen is hiervan op de hoogte maar tracht niet te voorkomen dat dit oneerlijke voordeel voor de VS in het voorgenomen handelsverdrag met de VS (TTIP) terechtkomt.

ISDS geeft buitenlandse investeerders het recht lokale rechtbanken te omzeilen en gebruik te maken van internationale tribunalen in conflicten met overheden. ISDS plaatst deze investeringstribunalen boven democratieën. De oneerlijke procedurele voordelen geven de VS invloed op ISDS.

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "In Europa en de VS wordt heel verschillend gedacht over privacy. De VS een procedureel voordeel geven en daarmee invloed op ISDS is een diplomatieke blunder die onze democratie en privacy bedreigt."

== Brief Vrijschrift aan Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Diplomatieke blunder Ploumen bedreigt onze privacy, ISDS, A.O. 30 april
28 april 2015

Geachte leden commissie BuHa-OS,

Onlangs stuurde minister Ploumen de Kamer een document met hervormingsvoorstellen voor ISDS. Een analyse toont aan dat deze voorstellen ernstige gebreken bevatten. [1] Wij menen dat deze voorstellen ongeschikt zijn en geen goed kader bieden om de binnenkort te publiceren plannen van de Europese Commissie te beoordelen.

Tevens menen wij dat de voorstellen van Ploumen een diplomatieke blunder bevatten die onze democratie en privacy in gevaar brengt. De minister is ervan op de hoogte dat ISDS de Verenigde Staten oneerlijke procedurele voordelen geeft, maar laat na te voorkomen dat deze oneerlijke voordelen in EU-verdragen opgenomen worden. [2]

We geven een voorbeeld. In 72 gevallen benoemde de president van de Wereldbank alle drie de arbiters in nietigheidsprocedures (de enige vorm van hoger beroep in ISDS). [3] Omdat deze president tot nog toe altijd de kandidaat van de VS is geweest geeft dit de VS een oneerlijk procedureel voordeel, en invloed op ISDS.

Dit is slechts één voorbeeld van oneerlijke procedurele voordelen die ISDS aan de VS geeft. Deze oneerlijke voordelen voor de VS zijn ook onderdeel van de ontwerpteksten voor de verdragen met Canada en Singapore, die model zijn voor het verdrag met de VS, TTIP. [4]

De VS hebben nog nooit een ISDS-zaak verloren; EU-landen betaalden al minimaal 3,5 miljard euro door ISDS-zaken. [5] Vanwege verschillende opvattingen in de EU en VS over privacy kan de invloed van de VS op ISDS ook slecht uitpakken voor onze privacy. [6]

De minister stuurt stilzwijgend aan op een ISDS-systeem dat de VS oneerlijke procedurele voordelen geeft. Dit is naar onze mening onverantwoord en brengt de Nederlandse en Europese democratie in gevaar.

Hoogachtend, 
namens Vrijschrift,

Ante Wessels

[1] https://blog.ffii.org/social-democrats-propose-dangerously-flawed-isds-reforms/

[2] Debat De Balie, 1 okt 2014, video: vraag over oneerlijk voordeel voor de VS op 1.14.25. Op 1.16.30 zegt de minister: "I will specifically look into that." http://www.debalie.nl/agenda/programma/het-vrijhandelsverdrag-tussen-de-eu-en-de-vs-%28ttip%29/e_9756577/p_11669411/
Informatie hierover is ook gestuurd aan het ministerie op 30 juni en 9 september 2014.

[3]  https://blog.ffii.org/commissioner-malmstrom-defends-rigged-isds-in-ceta/

[4] https://blog.ffii.org/seven-things-you-should-know-about-eu-singapore-isds/

[5] https://www.foeeurope.org/how-taxpayers-footing-bill-europes-trade-deals-041214

[6] http://people.ffii.org/~ante/ISDS/FFII-ISDS-2014-07-01.html#x1-350003.1.1

[einde brief]

== links

Algemeen overleg 30 april:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A05193


== Contact

Ante Wessels
ante op vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
Meer informatie over de News maillijst