[persbericht] Cijfers EZ over namaak zijn nep

Ante ante op vrijschrift.org
Di Sep 7 09:53:08 CEST 2010


Open brief
Vrijschrift en Bits of Freedom
7 september 2010

Cijfers EZ over namaak zijn nep

Uit een analyse van Vrijschrift blijkt dat het ministerie van Economische 
Zaken de omvang van de internationale handel in namaakproducten overdrijft om 
het controversiële anti-namaakhandelsverdrag ACTA er door te drukken. Het 
ministerie beweert dat in de internationale handel in namaakproducten 
jaarlijks 150 miljard euro omgaat. Dit zou blijken uit een rapport van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Volgens 
Vrijschrift is dit cijfer echter geen betrouwbare berekening, maar slechts een 
schatting. Uit cijfers van de Amerikaanse Rekenkamer blijkt juist dat er veel 
minder namaak in omloop is. Bits of Freedom deelt die analyse. Vrijschrift en 
Bits of Freedom vragen de Tweede Kamer daarom in een open brief het 
waarheidsgehalte van het OESO rapport te onderzoeken.

De Nederlandse overheid gebruikte het cijfer van 150 miljard Euro onlangs in 
een persbericht om ACTA te rechtvaardigen. Volgens Bits of Freedom en 
Vrijschrift klopt dit cijfer echter niet. De Amerikaanse rekenkamer schrijft 
in een zeer recent onderzoek naar het waarheidsgehalte van dit soort rapporten 
juist dat het heel moeilijk, zo niet onmogelijk is om de gevolgen van namaak 
voor de economie te berekenen. En de Amerikaanse Rekenkamer berekende in een 
rapport uit 2007 dat het handelsvolume aan nagemaakte goederen mogelijk veel 
minder, namelijk slechts 0,06% van het totale handelsvolume is. Dit cijfer is 
gebaseerd op een omvangrijke steekproef van 287.000 scheepsvrachten.

Volgens een nieuwe, door de EU gesponsorde studie is de kwaliteit van 
namaakgoederen bovendien sterk in kwaliteit verbeterd en lijken zij de merken 
die zij kopiëren te promoten. Hoogleraar Wall suggereert dan ook dat 
handhaving gericht zou moeten zijn op namaakgeneesmiddelen en andere  goederen 
die gevaarlijk zijn in plaats van op namaakontwerpen.

Maatschappelijke organisaties vrezen dat ACTA ernstige gevolgen zal hebben 
voor de toegang tot medicijnen en voor de verspreiding van groene technologie 
nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. De effecten voor de 
vrijheid op internet zijn nog altijd niet in te schatten omdat de 
onderhandelingsteksten geheim zijn. De onderhandelingen vinden plaats buiten 
de bestaande institutionele kaders van WTO en WIPO en ondermijnen daarmee deze 
organisaties. ACTA beoogt een nieuwe en overbodige internationale organisatie 
op te richten met vergaande bevoegdheden, zonder inbreng van maatschappelijke 
organisaties en de minimaal aanvaardbare "checks and balances" zoals deze bij 
de bestaande instituties opgebouwd zijn. 

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "De regering gebruikt nepcijfers om het 
anti-namaakhandelsverdrag ACTA er door te drukken. Wij menen dat beleid en 
wetgeving op betrouwbare cijfers gebaseerd dienen te zijn."


== Brief aan Voorzitter Tweede Kamer

Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw G.A. Verbeet
Van: Vrijschrift en Bits of Freedom
Betreft: EZ overdrijft handel in namaak ivm Anti-Namaakhandelsverdrag ACTA, 
verzoek Algemene Rekenkamer dit te laten onderzoeken

7 september 2010

Zeer geachte mevrouw Verbeet,

Het ministerie van Economische Zaken overdrijft de omvang van de 
internationale handel in namaakproducten om het anti-namaakhandelsverdrag ACTA 
er door te drukken. 

De Verenigde Staten, Europese Unie, Japan en enkele andere landen 
onderhandelen achter gesloten deuren over het Anti-Namaakhandelsverdrag ACTA. 
De geheimhouding en de mogelijke inhoud veroorzaken veel onrust. 
Maatschappelijke organisaties vrezen dat ACTA ernstige gevolgen zal hebben 
voor de toegang tot medicijnen en voor de verspreiding van groene technologie 
nodig om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. De effecten voor de 
vrijheid op internet zijn nog altijd niet in te schatten omdat de 
onderhandelingsteksten geheim zijn. De onderhandelingen vinden plaats buiten 
de bestaande institutionele kaders van WTO en WIPO en ondermijnen daarmee deze 
organisaties. ACTA beoogt een nieuwe en overbodige internationale organisatie 
op te richten met vergaande bevoegdheden, zonder inbreng van maatschappelijke 
organisaties en de minimaal aanvaardbare "checks and balances" zoals deze bij 
de bestaande instituties opgebouwd zijn.

In 2006 wezen beide Kamers van de Staten-Generaal een voorstel van de Europese 
Commissie om strafrechtelijke maatregelen op het vlak van intellectuele 
eigendomsrechten te harmoniseren unaniem af. Het is opvallend dat de regering 
daarna instemde met geheime onderhandelingen over een nieuwe internationale 
standaard en organisatie zonder de Kamers op de hoogte te brengen. Wat 
strafrechtelijke maatregelen betreft heeft Nederland overigens een veto.

In deze brief willen we één aspect van ACTA aan de orde stellen. EZ hanteert 
onbetrouwbare cijfers: "De OESO berekende zelfs dat in de internationale 
handel in namaakproducten 150 miljard euro omgaat. De waarde van de totale 
handel en smokkel van gekopieerde producten was vermoedelijk honderden 
miljarden hoger volgens de OESO."

Hiermee geeft EZ een onjuiste voorstelling van zaken. Er is geen [betrouwbare] 
berekening van de grootte van de internationale handel in namaakproducten. Het 
OESO rapport uit 2008 geeft zelf aan: "To date, no rigorous quantitative 
analysis has been carried out to measure the overall magnitude of 
counterfeiting and piracy." Het rapport presenteert slechts de hoogste 
schatting: "Analysis carried out in this report indicates that international 
trade in counterfeit and pirated products **could have been up to** USD 200 
billion in 2005." (Nadruk toegevoegd.)

Financieel journalist Felix Salmon gebruikte de OESO gegevens om te proberen 
tot een realistische schatting te komen: "If 8% of counterfeit imports are 
worth $385 million, then the total value of counterfeit trade is $4.8 billion. 
A far cry from $200 billion, to be sure." Daarna analyseerde hij hoe de OESO 
tot 200 miljard kwam. Hij concludeert: "And that, ladies and gentlemen, is 
where the $200 billion number comes from. You guess what the maximum amount of 
counterfeiting is in the countries where it's most prevalent, being careful to 
use no empirical data in the process. You then double that number, double it 
again, and apply it to the amount of world trade: presto, you've got $200 
billion."

In 2009 publiceerde de OESO een update van het rapport. In deze update wordt 
de eerdere schatting verhoogd. Er wordt hier een ingewikkelde berekening voor 
gebruikt, die verhult dat er niet meer gebeurt dan de eerdere schatting 
verhogen. Deze werkwijze is onverantwoord. De regering presenteert deze 
verhoogde schatting als feit. 

De Amerikaanse rekenkamer schrijft in een zeer recent onderzoek naar het 
waarheidsgehalte van dit soort rapporten dan ook dat het heel moeilijk, zo 
niet onmogelijk is om de gevolgen van namaak voor de economie te berekenen. 
Het rapport van de Amerikaanse Rekenkamer bespreekt ook het OESO (OECD) 
rapport: "While experts and literature we reviewed provided different examples 
of effects on the U.S. economy, most observed that despite significant efforts, 
it is difficult, if not impossible, to quantify the net effect of counterfeiting 
and piracy on the economy as a whole. For example, as previously discussed, 
OECD attempted to develop an estimate of the economic impact of counterfeiting 
and concluded that an acceptable overall estimate of counterfeit goods could 
not be developed. OECD further stated that information that can be obtained, 
such as data on enforcement and information developed through surveys, 'has 
significant limitations, however, and falls far short of what is needed to 
develop a robust overall estimate.' One expert characterized the attempt to 
quantify the overall economic impact of counterfeiting as 'fruitless,' while 
another stated that any estimate is highly suspect since this is covert trade 
and the numbers are all 'guesstimates.'"

Uit een eerder rapport van de Amerikaanse Rekenkamer uit 2007 blijkt dat het 
handelsvolume aan nagemaakte goederen mogelijk slechts 0,06% van het totale 
handelsvolume is. Dit cijfer is gebaseerd op een omvangrijke steekproef van 
287.000 scheepsvrachten.

Volgens een nieuwe door de EU gesponsorde studie is de kwaliteit van 
namaakgoederen sterk in kwaliteit verbeterd en lijken zij de merken die zij 
kopiëren te promoten. Hoogleraar Wall suggereert dat handhaving gericht zou 
moeten zijn op namaakgeneesmiddelen en andere goederen die gevaarlijk zijn in 
plaats van op namaakontwerpen.

Het Anti-Namaakhandelsverdrag ACTA kan ernstige gevolgen hebben. Wij menen dat 
beleid en wetgeving op betrouwbare cijfers gebaseerd dienen te zijn. We willen 
u vragen de Algemene Rekenkamer te verzoeken het waarheidsgehalte van het OESO 
rapport en de presentatie daarvan door de regering te onderzoeken.

Hoogachtend,

Vrijschrift, mede namens

Bits of Freedom

== Links

Persbericht Ministerie van Economische Zaken
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2010/08/26/zestig-reacties-op-internetconsultatie-acta.html

Brief aan Voorzitter Tweede Kamer, mevrouw G.A. Verbeet
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/ACTA_Voorzitter-TK.pdf

OESO rapporten
http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_34173_40876868_1_1_1_1,00.html

Samenvatting OESO rapport
http://www.oecd.org/dataoecd/21/20/40896133.pdf

Felix Salmon's analyse OESO rapport
http://www.portfolio.com/views/blogs/market-movers/2007/10/26/counterfeiting-much-less-prevalent-than-you-think/

Rapport Amerikaanse Rekenkamer 2010
http://www.gao.gov/new.items/d10423.pdf (pagina 28 en 31)

Rapport Amerikaanse Rekenkamer 2007
http://www.gao.gov/new.items/d07735.pdf (pagina 17)

Michael Geist: GAO Study Contradicts Counterfeit Claims
http://www.michaelgeist.ca/content/view/1922/125/

David S. Wall  and Joanna Large, Jailhouse Frocks, Locating the Public 
Interest in  Policing Counterfeit Luxury Fashion Goods; Criminology, SASS, 
Durham  University
http://bjc.oxfordjournals.org/content/early/2010/08/16/bjc.azq048.abstract
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/retailandconsumer/7969335/Fake-goods-are-fine-says-EU-study.html

Reactie Vrijschrift op internetconsultatie:
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift_ACTA-2010-08-15.pdf

Brief 14 maatschappelijke organisaties:
https://www.bof.nl/2010/08/16/nederlandse-organisaties-ernstig-bezorgd-over-anti-namaakverdrag-acta/

Washington Communiqué:
http://www.wcl.american.edu/pijip/go/acta-communique

Vrijschrift:
http://www.vrijschrift.org/

Bits of Freedom:
http://www.bof.nl/


== Contact

Ante Wessels
ante op vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


Meer informatie over de News maillijst