[persbericht] [Persbericht] OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal

Lambertus IJsselstein osm at na1400.info
Thu Jan 31 10:00:23 CET 2008


=PERSBERICHT=
Persbericht OpenStreetMap Nederland
31 januari 2008

OpenStreetMap maakt gratis kaart in de Friese taal
OpenStreetMap presenteert een Friestalige versie van haar gratis 
digitale kaart. Deze kaart, waarop de Friese benamingen van o.a. 
plaatsen, straten en meren worden weergegeven, is het resultaat van het 
werk van enthousiaste vrijwilligers uit de OpenStreetMap gemeenschap.

“Het Friese taalgebied is klein en heeft daardoor weinig 
aantrekkingskracht op de commerciële kaartenmakers. Door het ontbreken 
van commerciële belangen en het open karakter is het voor OpenStreetMap 
mogelijk om actief te zijn op gebieden die door de traditionele 
kaartenmakers niet interessant gevonden worden.” aldus Lambertus 
IJsselstein, woordvoerder van OpenStreetMap. “Een mooi voorbeeld hiervan 
is de Friestalige kaart. Voor zover wij weten is dit een unicum: er was 
tot nu toe geen Friestalige digitale kaart van Nederland.”.

De OpenStreetMap gemeenschap is zich ervan bewust dat de kaart in de 
Friese taal altijd beter kan en roept daarom geïnteresseerden op om mee 
te werken aan een nog betere kaart. Iedereen kan en mag een steentje 
bijdragen. Helpen is heel makkelijk: neem eens een kijkje op de website 
of het forum!

OpenStreetMap probeert de wereldkaart te ontketenen zoals Wikipedia de 
encyclopedie heeft ontketend. Het doel: een vrij beschikbare wereldkaart 
waaraan iedereen kan meewerken. Ontstaan in Engeland in 2004 heeft 
OpenStreetMap de afgelopen jaren wereldwijd vrijwilligers enthousiast 
gemaakt om gewapend met GPS en notitieblok de vrije wereldkaart steeds 
beter en completer te maken.

De kaart in de Friese taal is te bekijken op: 
http://frysk.tile.openstreetmap.nl

Zie voor meer informatie over OpenStreetMap:
http://www.openstreetmap.nl

Het OpenStreetMap forum is te bezoeken op: http://forum.openstreetmap.org

0-0-0-0-0-0

Noot voor de redactie:
Contactpersoon namens OpenStreetMap Nederland:
Naam:		Lambertus IJsselstein
Telefoon: 	06 53 18 54 48
E-mail: 	osm [at] na1400.infoMore information about the News mailing list