[persbericht] Boycot van Trend Micro

Wiebe van der Worp wiebe at vrijschrift.org
Fri Feb 8 15:08:25 CET 2008


   Persbericht Vrijschrift, 8 februari 2008


 Vrijschrift roept op tot boycot van Trend Micro

WORKUM -- Vrijdag 8 februari 2008 -- De Stichting Vrijschrift heeft 
vandaag opgeroepen tot een wereldwijde boycot van Trend Micro-producten. 
De oproep is een antwoord op de publieke aankondiging op 29 januari 
jongstleden dat Trend Micro een rechtszaak in november vorig jaar heeft 
aangespannen tegen Barracuda Networks, maker van 
netwerkbeveiligingssoftware. In deze zaak claimt Trend Micro dat 
Barracuda Networks inbreuk maakt op zijn Amerikaanse octrooi op software 
die virussen uitfiltert op internetgatewaycomputers. De claim betreft 
het vrije en open-source-programma Clam AntiVirus (ClamAV), en eist dat 
Barracuda een licentie betaalt, danwel ophoudt met het verspreiden van 
zijn webfilterhardware en andere producten.

Softwaremakers die over softwareoctrooien beschikken neigen tot het 
voeren van een onderlinge "koude oorlog", waarbij ze octrooien 
verzamelen voor defensieve doeleinden. Zelden worden offensieve 
rechtszaken tegen elkaar aangespannen. De voorzitter van Vrijschrift, 
Wiebe van de Worp, vindt dat het agressieve gebruik van rechtsmiddelen 
door Trend Micro "de grenzen van het fatsoen ver overschrijdt", en 
verwijst naar eerdere acties van het bedrijf, waarbij "organisaties als 
Symantec en McAfee werden afgeperst met soortgelijke dreigementen van 
rechtszaken".

Volgens Van der Worp en anderen gaat er nog een grotere bedreiging uit 
van deze rechtszaak ten opzichte van de Free en Open Source 
Software-gemeenschap (FOSS). Barracuda-CEO Dean Drako schrijft in een 
statement aan de FOSS-gemeenschap: "De acties van Trend Micro laten zien 
dat ClamAV en andere open source projecten kwetsbaar blijven voor 
commerciële octrooihouders die de gemeenschap onrechtvaardig trachten af 
te remmen."

Het resultaat is dat de gemeenschap nu de koppen bij elkaar steekt en 
steun biedt aan Barracuda. Zo stelt Eben Moglen van het Software Freedom 
Law Center: "de collectieve verdediging tegen softwareoctrooien is een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor iedereen in het 
vrije-software-ecosysteem". Vrijschrift vindt dat een octrooisysteem dat 
softwareoctrooien toelaat fundamenteel stuk is; maar dat geeft volgens 
de stichting bedrijven niet het recht om daar misbruik van te maken. 
Vrijschrift roept daarom de hele ICT-gemeenschap op, de makers van zowel 
vrije als niet-vrije software, om Trend Micro-producten te boycotten.

Spotprent boycot Trend Micro


   Over Vrijschrift

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.


   Links en bijlagen

  * Boycot-pagina met informatie, banners en cartoons:
   http://www.scriptumlibre.org/Boycott_Trend_Micro
  * Barracuda Networks hulpoproep:
   http://www.barracudanetworks.com/ns/legal/
  * Spotprent als lijntekening in pdf-formaat


   Contact

Wiebe van der Worp, voorzitter Stichting Vrijschrift, wiebe at 
vrijschrift.org tel.: 06 455 939 82

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20080208/5000bbf6/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: boycott_trend_micro_troll_396-336.png
Type: image/png
Size: 11697 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20080208/5000bbf6/attachment.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: boycott_trend_micro_troll.pdf
Type: application/pdf
Size: 30452 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20080208/5000bbf6/attachment.pdf 


More information about the News mailing list