[persbericht] 'Gratis' schoolboeken moeten in de prullenbak

Wiebe van der Worp wiebe at vrijschrift.org
Fri Feb 1 19:32:56 CET 2008


== Persbericht Vrijschrift, 1 februari 2008 ==


= Vrijschrift wil 'gratis' schoolboeken in de prullenbak =

Zonder resultaat pleit Stichting Vrijschrift al jaren voor vrije 
schoolboeken* in plaats van 'gratis' schoolboeken. De stichting wil een 
aanpak zoals Wikipedia. Dat betekent dat leerkrachten, ouders en 
leerlingen - aangevuld met professionele hulp - digitale boeken 
ontwikkelen die dankzij hun licentie tot in eeuwigheid vrij 
verspreidbaar zijn.

Omdat Wikipedia zo'n succesvolle informatie-explosie veroorzaakt is het 
aannemelijk dat vrije schoolboeken voor een revolutie in het onderwijs 
kunnen zorgen. De gevolgen zijn dat de kosten drastisch omlaag gaan en 
de kwaliteit verbetert. Maar Den Haag heeft ervoor gekozen 'gratis' 
schoolboeken te forceren en dat is bij Vrijschrift in het verkeerde 
keelgat geschoten. "Een overheid die spreekt over 'gratis' schoolboeken 
maar de belastingbetaler daarvoor op laat draaien bedriegt ons. Een 
overheid die een revolutionair concept zoals vrije schoolboeken negeert 
handelt schaamteloos in strijd met collectieve belangen van de burgers." 
zegt voorzitter Wiebe van de Worp.

De Raad van State deed vorige week uitspraken** over 'gratis' 
schoolboeken, zette vraagtekens bij de beoogde betere marktwerking en 
stelde dat "de gezinnen met lagere inkomens minder of in het geheel niet 
van de voorgestelde maatregel profiteren". Voor van der Worp is deze 
uitspraak reden te eisen dat er per omgaande werk wordt gemaakt van 
vrije schoolboeken omdat die ook voor de lagere inkomens gratis te 
downloaden zijn.


== Bijlagen en links ==

*  http://www.vrijeschoolboeken.nl/ en 
http://www.vrijeschoolboeken.nl/Geen_gratis_maar_vrije_schoolboeken 
(pdf-bestand bijgesloten)

** 
http://www.raadvanstate.nl/agenda/mededelingen/?status=dag&datum_dag=24&datum_maand=1&datum_jaar=2008


== Contact ==

Wiebe van der Worp, voorzitter Vrijschrift
wiebe at vrijschrift.org
tel.: 06 455 939 82

Jeroen Hellingman, bestuurslid Vrijschrift
jhellingman at vrijschrift.org
tel.: 030 68 75 444


== Over vrijschrift ==

Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en
maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor de
samenleving. Vrijschrift heeft een beschermende en bevorderende rol.
Internationaal werkt Vrijschrift samen met de Foundation for a Free
Information Infrastructure, de Free Software Foundation Europe, Project
Gutenberg en vele andere organisaties.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: pers_gratis_schoolboeken.pdf
Type: application/pdf
Size: 48282 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20080201/0a3aa04e/attachment.pdf 


More information about the News mailing list