[persbericht] Gevangenisstraf voor octrooiinbreuk

Ante Wessels ante at ffii.org
Tue Nov 8 12:07:55 CET 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==================================================================
05/11/08 Gevangenisstraf voor octrooiinbreuk
==================================================================

Amsterdam. De Europese Commissie wil dat schenders van auteursrecht, 
merkenrecht, octrooirecht en om het even welk ander “intellectueel 
eigendomsrecht” (IE) tot gevangenisstraffen veroordeeld worden, dat hun 
bedrijfsmiddelen geconfisqueerd worden en dat zij een beroepsverbod krijgen. 
Dit blijkt uit een voorstel voor een richtlijn met bijbehorend kaderbesluit 
dat de Commissie naar het Europees Parlement gestuurd heeft. Het voorstel 
heeft tot commotie onder softwareontwikkelaars geleid. Het is zo goed als 
onmogelijk software te schrijven zonder octrooien te schenden. 
Softwareontwikkelaars werken al in een privaatrechtelijk mijnenveld, daar 
komt nu een strafrechtelijke dreiging bovenop.

Het Europees Octrooi Bureau, dat geld verdient aan het verlenen van octrooien 
en waartegen geen beroep mogelijk is bij een onafhankelijke rechter, strooit 
volgens velen met octrooien. De door het ministerie van Economische Zaken 
ingestelde Adviescommissie Software Octrooien stelde vast dat er octrooien 
verleend worden voor uitvindingen die niet eens nieuw zijn, of geen bijdrage 
aan de techniek leveren. Onbewuste “independent (re)discovery” komt zeer veel 
voor, er loopt bij wijze van spreken geen onschuldige softwareontwikkelaar 
meer rond. Er zijn meer dan 30.000 softwareoctrooien verleend, het is 
onmogelijk die allemaal te kennen. Een softwareproduct kan honderden 
octrooien schenden. 

Stichting Vrijschrift schrijft in een brief aan de commissie Economische Zaken 
van de Tweede Kamer dat het voorstel onnodig, verstorend en extreem is. 
Regelrechte piraterij is al in Europese landen verboden. Het voorstel veegt 
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en alle andere IE-rechten op één hoop 
en verstoort nationale strafrechtstelsels. De strafmaat wordt in veel 
gevallen enorm verzwaard, er is geen indicatie dat dit nodig is. Het staat 
rechthebbenden toe de politie te helpen bij het trekken van conclusies. Dit 
bedreigt de onbevooroordeeldheid van de politie. 

De onderbouwing van het voorstel valt niet te weerleggen omdat zij ontbreekt, 
de hele verantwoording beslaat niet meer dan een A4'tje. 

Professor Bernt Hugenholtz hield ten tijde van een eerdere versie van de 
richtlijn een voordracht onder de sarcastische titel: “The EU Enforcement 
Directive: Why Not the Death Penalty?”

Vrijschrift roept nationale en Europarlementariërs op bij eerste gelegenheid 
korte metten te maken met kaderbesluit en richtlijn. 

Pikant is dat in het Europees Parlement mevr Fourtou rapporteur is van de 
richtlijn. Zij is de echtgenote van Jean-Rene Fourtou, CEO van Vivendi 
(Universal). Een gênant geval van belangenverstrengeling. 

==================================================================
Contact
==================================================================

Ante Wessels:
ante at vrijschrift.org
tel +31 (0)6 100 99 063

Jeroen Dekkers:
jeroen at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 2484 2549

Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

==================================================================
Links
==================================================================

Brief Vrijschrift:
http://files.vrijschrift.org/Members/awessels/vrijschrift.nl_commissieEZ051108.pdf

Tekst richtlijn en kaderbesluit:
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/nl/com/2005/
com2005_0276nl01.pdf

Website:
http://www.ipred.org/

Why Not the Death Penalty? :
http://www.ucc.ie/law/irishlaw/events/cai_30jan04.shtml

==================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
==================================================================

Stichting Vrijschrift.org heeft als doel het bevorderen en het
beschermen van intellectuele creaties die vrij te gebruiken, te
verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift is van mening dat een
kennisgedreven economie alleen mogelijk is als kennis vrij kan vloeien
waarbij indamming door auteurs- en octrooirecht slechts
gerechtvaardigd is als de gemeenschap daar netto profijt van heeft. Er
wordt getracht  bewustwording te realiseren van het economische en
maatschappelijke belang van het publieke domein voor de samenleving.
De organisatie heeft een grassroots en gemeenschap gestuurd karakter
waarbij internationale samenwerking een belangrijk kenmerk is.
Vrijschrift vertegenwoordigt de Foundation for a Free Information
Infrastructure FFII en de Free Software Foundation Europe in het
Nederlandse taalgebied, biedt digitale huisvesting aan het Nederlandse
Vertaalproject en is verantwoordelijk voor Project Gutenberg EU.

==================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a
Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open
standaarden. Meer dan 500 leden, 1400 bedrijven en 80.000 sympathisanten
hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het
publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het
gebied van software.
More information about the News mailing list