[persbericht] Brinkhorst vs Bendtsen: jij of ik?

Arend Lammertink arend at vrijschrift.org
Wed Mar 9 12:38:37 CET 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
09/03/05: Brinkhorst vs Bendtsen: jij of ik?
==========================================================================

Den Haag - Het moet raar lopen wil de beschamende vertoning afgelopen
maandag in de Europese Ministerraad zonder gevolgen blijven. Minister
Brinkhorst verklaarde gisteren in de tweede kamer dat de Deense
minister niet echt geprobeerd heeft het omstreden voorstel inzake
softwarepatenten van de agenda te laten halen om zo de discussie te
heropenen. "Denemarken is voor het zingen de kerk uitgegaan", zo
verklaarde de Minister.

Zijn Deense collega Bendt Bendtsen daarentegen, verwerpt de suggestie
dat hij niet genoeg gedaan zou hebben om te voldoen aan de opdracht
die de Commissie Europese Zaken van het Deense parlement hem had
meegegeven. "De voorzitter weigerde de discussie te heropenen. De
conclusie was dat er niet voldoende steun van andere landen was voor
een heropening van het debat. Daar zouden 13 landen voor nodig zijn
geweest maar alleen Portugal steunde Denemarken", beweert Bendtsen.

Deze bewering strookt niet met wat staatssecretaris van Gennip eerder
in de tweede kamer verklaarde: "Als één lidstaat zegt dat hij het niet
als A-punt op de agenda wil, verdwijnt het als A-punt van de agenda.
Als een lidstaat het toch als B-punt wil, komt het als B-punt op de
agenda. Of het komt een tijdje niet op de agenda; dat is ook nog een
mogelijkheid. Het is niet iets waarvan een lidstaat vervolgens kan
zeggen dat hij het er niet mee eens is."

Het is opmerkelijk dat de voorzitter naar verluid op eigen houtje de
beslissing genomen heeft het Deense verzoek niet te honoreren, terwijl
wordt gesproken van "institutionele redenen". Volgens de officiele
lezing nam aldus de voorzitter in iets meer dan 5 minuten een
precedent-scheppende beslissing, waarover het de volledige
verantwoording neemt, zonder ook maar enig protest vanuit de Raad.

Nog opmerkelijker is het dat de voorzitter deze beslissing nam nog
voor dat de Deense minister Bendtsen het woord had genomen, waaruit
afgeleid kan worden dat de eigenlijke beslissing tijdens een
vooroverleg moet zijn genomen. Het is onduidelijk of en zo ja waar een
dergelijk vooroverleg gehouden zou kunnen zijn.

De zaak is nog verder gecompliceerd, doordat -- om wat voor reden dan
ook -- op het moment dat Minister Brinkhorst in de Raad het woord nam,
de geluidsverbinding in de publieke ruimte weg viel. Zo blijkt uit
opnames die FFII maakte en op het internet gepubliceerd zijn. Hierdoor
is onduidelijk wat minister Brinkhorst precies gezegd heeft.

Volgens een officieuze transcriptie die aan de hand van het
geluidsmateriaal gemaakt is, kan nog net worden opgemaakt dat minister
Brinkhorst "voor de vorm" een verklaring heeft afgelegd:

(06:36) Laurens Jan Brinkhorst: Chairman, only for the form, I
understand the position of my...

Naast de Tweede Kamer wil ook de JURI Commissie van het Europese
Parlement inzage in de notulen van de raadsvergadering. Ook hier gaan
namelijk stemmen op om na te gaan of het Luxemburgse voorzitterschap
de procedureregels niet heeft overtreden door de vraag om de richtlijn
opnieuw ter discussie te brengen eigenhandig van tafel te vegen. Vraag
blijft echter met welke juridische middelen het voorzitterschap kan
worden gesanctioneerd, mocht een overtreding worden vastgesteld. Een
en ander maakt duidelijk dat de procedures in de EU-instellingen nog
aardig bijgesteld moeten worden.

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Uitspraken Bendtsen
http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=368256

Officieuze transcriptie
http://wiki.ffii.org/ConsTrans050307En
http://wiki.ffii.org/ConsTransSimul050307En


Audio waaruit blijkt dat het geluid weg viel toen Brinkhorst
het woord kreeg
http://media.ffii.org/Council050307/

Uitleg "rules of procedure"
http://wiki.ffii.org/ConsRegl0412En

"According to Article 3 clause 1, the provisional agenda must have
been sent out 14 days before the Council meeting. It can change until
the actual start of the meeting, only then, when it is adopted by all
national delegations in unanimity at the start of the meeting, the
agenda is final, not provisional anymore."


Video en audio van het tweede kamerdebat van 8 maart:
http://media.vrijschrift.org/kamerdebat-so20050308.asf

Stenografisch verslag van het debat van 3 maart
http://www.tweedekamer.nl/images/stenogram3_tcm22-44906.doc


Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf

Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf

Een treffende illustratie: http://webshop.ffii.org

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the News mailing list