[persbericht] Softwarepatenten: Open brief aan minister Brinkhorst

Ante Wessels ante at vrijschrift.nl
Sun Mar 6 22:53:43 CET 2005


Aan: Minister van Economische Zaken, mr. L. J. Brinkhorst
Staatssecretaris van Economische Zaken, mevr ir. C. E. G. van Gennip MBA
betreft: Raad van Ministers, 7 maart 2005

datum: 6 maart 2005

Zeer geachte heer Brinkhorst,
Zeer geachte mevrouw Van Gennip,

Zoals bekend heeft de Commissie Europese Zaken van het Deense parlement de 
Deense minister opgedragen om zich tegen softwarepatenten te keren, en een 
B-item (discussiepunt) aan te vragen. Dit opent de weg tot volledige 
uitvoering van de motie-Van Dam van 1 juli, het herroepen van de ten onrechte 
uitgebrachte stem. Wij feliciteren u met deze mogelijkheid. Het wordt een 
gedenkwaardig moment, dat de Europese democratie zal versterken. Europa heeft 
recht op een goede richtlijn softwarepatenten. 

Namens Vrijschrift / FFII,
Hoogachtend,

Ir. Arend Lammertink
Ante Wessels

cc: Voorzitter en Vice-voorzitter Kamercommissie EZ
ANP

===============================================================================

Deze brief op internet, met links naar achtergrondinfo:
http://wiki.vrijschrift.nl/OpenBriefBrinkhorst050306

Europa schrijft geschiedenis. De Foundation for a Free Information 
Infrastructure zal trachten een live stream van de vergadering van de Raad 
van Ministers op te zetten. Op bovenstaande url zal de url bekend worden 
gemaakt van de stream. De vergadering begint morgen om 10 uur. 

Contactinfo in vorige persbericht:
http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2005-March/000032.html
More information about the News mailing list