[persbericht] EP verwerpt massaal softwarepatentenrichtlijn

Wiebe van der Worp wiebe at vrijschrift.org
Wed Jul 6 16:36:26 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

======================================================================
6 juli 2005: *EP verwerpt massaal softwarepatentenrichtlijn*.
======================================================================

Straatsburg -- Het Europees Parlement heeft de softwarepatentenrichtlijn
met 648 van 680 stemmen verworpen. Slechts 14 Europarlementariërs
stemden tegen verwerping.

Daarmee was de stemming voorlopig de laatste aflevering van de
softwarepatenten-soap. Rapporteur Michel Rocard haalde stevig uit naar
de ministerraad en de commissie. Softwarepatenten bevinden zich nu in
een afgesloten juridisch vacuum, het parlement heeft door verwerping van
de richtlijn duidelijk "nee" gezegd tegen legalisatie. Het is de eerste
keer in de geschiedenis van de EU dat het parlement een
gemeenschappelijk standpunt van de ministerraad verwerpt.

Een reactie van Wiebe van der Worp, voorzitter van Vrijschrift: "De
stemming wordt gezien als een overwinning voor consumenten en het MKB.
Vrijschrift/FFII roept octrooiverslaafden op haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid niet te ontlopen, te starten met concurrentie op
basis van prijs en kwaliteit i.p.v. de hoeveelheid speculatieve
softwarepatenten die men bezit. Onze politieke boodschap is helder: als
wij willen innoveren in Europa om op te kunnen tegen de VS en Japan, en
oprukkende nieuwe economieën als China en India, dan moeten we alle
zeilen bijzetten en kunnen we niet een Europees Octrooibureau gebruiken
dat op zijn eigen houtje en zonder noemenswaardige controle een nogal
onevenwichtige nadruk op één beleidsinstrument legt, namelijk het
octrooi."

Vrijschrift/FFII staat achter het streven om Europees Octrooibureau
onder Europese controle te plaatsen. Daarnaast mag niet vergeten worden
dat nationale regeringen rechtstreeks invloed hebben op het functioneren
van Europees Octrooibureau en dat daar jaren niets mee gedaan is. Hier
ligt een belangrijke vervolgtaak voor nationale parlementen. De vragen
hierover van tweede kamerlid Arda Gerkens (SP) zijn nog steeds niet
beantwoord.

Het dossier zal de volle aandacht van Vrijschrift houden, dit is pas de
eerste mijlpaal. De uit zijn lagers gelopen octrooiverleningpraktijk zal
eerst gereviseerd moeten worden om vervolgens naadloos onderdeel uit te
maken van een nationaal en Europees innovatiebeleid. De politiek moet
snel handelen want we worden nu links en rechts ingehaald.

======================================================================
Contact
======================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +32 (0)499 16 70 10

======================================================================
Links
======================================================================

- Artikel Webwereld: http://www.webwereld.nl/articles/36148

- Debat in EP: http://media.vrijschrift.org

- Herziening octrooibeleid: http://www.octrooi.ez.nl
   e-Mail hiervoor: octrooi at ez.nl, bij voorkeur met cc naar
   octrooiez at vrijschrift.org voor archivering

======================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
======================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis
van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het
publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en
vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met
de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software
Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

======================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
======================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a
Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open
standaarden. Meer dan 500 leden, 1400 bedrijven en 80.000 sympathisanten
hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het
publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het
gebied van software.
More information about the News mailing list