[persbericht] Pro-patent lobby zoekt verwerping van softwarepatentenrichtlijn

Ante Wessels ante at ffii.org
Tue Jul 5 19:56:26 CEST 2005


PERSBERICHT FFII -- [Europa / economie / wetgeving ]

==========================================================================
Pro-patent lobby zoekt verwerping van softwarepatentenrichtlijn
==========================================================================

Brussel, 5 juni 2005 - Tijdens een persconferentie dinsdagochtend om 9:00u,
heeft EVP-er Klaus-Heiner Lehne, die voor softwarepatenten de coördinator is
in het Juridisch Comité van het Europese Parlement, verklaard dat hij een
meerderheid van Europarlementariërs zoekt die vóór de verwerping van het
"Gemeenschappelijk Standpunt" van de Raad der Ministers zal stemmen.
Bedoeling is dat dit woensdagochtend gebeurt, nog voor er kan worden gestemd
over amendementen. Lehne verklaarde dat er niet langer een meerderheid is die
achter het "Gemeenschappelijk Standpunt" staat.

De mededeling komt op een moment dat ook multinationals met uitgebreide
patentportfolio's en grote lobbybudgetten soortgelijke oproepen lanceren.
Dergelijke bedrijven toonden zich de voorbije maanden de grootste voorstanders
van Lehne's campagne om het "Gemeenschappelijk Standpunt" door te drukken in
de Europese Unie.

Los van Lehne's oproep gaan ook bij andere pro-patent Europarlementariërs
stemmen op om de richtlijn te verwerpen. Onder hen Toine Manders,
woordvoerder wettelijke zaken van de liberale fractie. Manders motiveert zijn
standpunt als volgt: "Er dreigt een chaos te onstaan ... in Straatsburg.
Wegens het grote aantal amendementen kan de richtlijn nu als een vuurpijl
alle richtingen uitschieten, en dat willen we vermijden."

Lehne riep in februari reeds op om de richtlijn te verwerpen, omdat het
volgens hem onwaarschijnlijk was dat het Parlement op dit moment akkoord zou
gaan met een richtlijn die een zeer ruime patenteerbaarheid beoogt.

Manders en Lehne doen hun uitspraken nu blijkt dat een meerderheid van 367
stemmen in het Europese Parlement vóór 21 amendementen die de
patenteerbaarheid van software beperken, een realiteit kan worden. De
amendementen hebben de steun gekregen van grote groepen Europarlementariërs
die voordien aan de zijde stonden van Lehne en Manders, en worden nagenoeg
unaniem gedragen door alle andere partijen.

Het Parlement heeft nog steeds de kans om te stemmen voor een samenhangend
tegenvoorstel dat als alternatief moet dienen voor de teksten van de Commissie 
en de Raad. CEA-PME (waaronder de FFII) heeft de Europarlementariërs 
opgeroepen om vóór de 21 amendementen te stemmen en zo een tegenvoorstel te 
creëren, en om de richtlijn enkel te verwerpen als de amendementen niet de 
nodige meerderheid van 367 stemmen krijgen. Maar zelfs als het Parlement 
daarin slaagt, dan nog kunnen de Raad of de Commissie de richtlijn afwijzen. 
Commissaris McCreevy gaf vandaag al aan dat hij niet zal aarzelen dat te 
doen.

==========================================================================
100 demonstranten, kayakraces, Buzek-Rocard-Duff banners
==========================================================================

Het is zeven uur in de ochtend wanneer op dinsdag vijf juli de eerste 
bus zijn demonstranten afzet bij het Europese Parlement in 
Straatsburg. Ze komen uit heel Europa, bijeengebracht door de FFII. 
Sommigen komen uit Polen en hebben de hele nacht gereisd om op tijd 
aanwezig te kunnen zijn wanneer de parlementsleden tussen acht en 
tien uur 's ochtends het complex binnenrijden. Gekleed in de 
traditionele gele T-shirts met slogans als "No software patents" en 
"Power to the Parliament" begroeten ze de eerste parlementariërs.

De grote spandoeken worden haastig uitgepakt. Alles is net klaar als 
de eerste parlementariërs arriveren.

Al dit, omdat het morgen de grote dag is: vandaag vinden de debatten 
plaats, morgen de eigenlijke stemming.

Even later, om acht uur, nodigt de FFII de leden van het Europees 
Parlement uit voor een werkontbijt. Thema is de vraag wat er nog kan 
worden gedaan voor de stemming. 

De pro-software-octrooilobbyisten van de "Campaign for Creativity" 
zijn ook aanwezig, en wel op het water. Het Parlement is omgeven door 
goed zichtbare grachten, en een gecharterd jacht getooid met een 
grote geel-blauwe banner (zoals gewoonlijk worden de FFII-symbolen 
nageaapt) vaart rondjes. De FFII countert door een half dozijn kajaks 
te water te laten. Tussen twee roeislagen tonen de roeiers banners 
met "Vote for Buzek-Rocard-Duff" erop. 

Op de brug over het kanaal die de twee vleugels van het gebouw 
verbindt lachen de europarlementariërs. Iemand roept: "Het lijkt erop 
dat de tegenstanders van de richtlijn het creatiefst zijn!"

==========================================================================
Achtergroninformatie en verder nieuws
==========================================================================

* Transcripties van de speeches van vandaag

    http://wiki.ffii.org/ParlTranscript050704En


* De FFII-stemlijst

    http://wiki.ffii.org/PlenVotingList0507En
    
Er wordt gewerkt aan een versie die voorzien is van commentaar.


* EUpolitix.com : Commissaris McCreevy beschuldigt de Europese 
MKB/KMO's van "anti-globalisme, anti-Amerikanisme en anti-
multinationalisme ...", herhaalt zijn dreigementen dat hij de 
richtlijn verwerpt als die niet de huidige praktijken van het EPO 
bevestigt.

    http://www.eupolitix.com/EN/News/200507/5d049d10-690a-4977-b116-
4295c1a42937.htm


* Over die huidige praktijken van het Europese Octrooibureau (EPO):

    http://swpat.ffii.org/patents/
    http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/tech/


* Het trilaterale project van 2000:

    http://swpat.ffii.org/players/useujp/


* Een partner in Lehne's advocatenbureau geeft toe dat met de 
richtlijn een octrooisysteem naar Amerikaans model wordt beoogd:

    http://wiki.ffii.org/Stoat050704En


* De SAP gebruikersorganisatie is tegen software-octrooien. 
(Tezelfdertijd verklaart SAP-ontwikkelaar Prof. Bernd Runge op de 
radio dat octrooien een middel vormen voor criminele elementen om SAP 
te bedreigen en dat SAP eerder bescherming tegen octrooien dan 
bescherming van octrooien nodig heeft.)

    http://wiki.ffii.org/Sapinfo050705En


* 2005-07-02 Toine Manders vreest een voor hem negatieve stemming en 
vraagt verwerping van de richtlijn

    http://wiki.ffii.org/Manders050702En


* 2005-02-03 Lehne vreest anti-octrooistemming en vraagt om 
terugtrekken richtlijn

    http://www.epp-
ed.org/Press/showpr.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=3295&PRConten
tID=6225LG=en


* 2005-07-01 twee grote Duitse verenigingen verruilen het pro-
octrooikamp voor het contra-octrooikamp:

    http://www.heise.de/newsticker/meldung/61326


* 2005-06-28 Duitse ondernemers beschuldigen Lehne, Wuermeling en 
anderen van valse verklaringen, van belangenverstrengeling, en vragen 
de CDU om opheldering. De ondernemers klagen erover dat ze niet 
werden gehoord door pro-octrooi-MEP's, maar dat die laatsten wel 
verhalen verzinnen over niet-bestaande KMO/MKB's die softwarepatenten 
willen. In een reactie vandaag ontkent Lehne die beschuldigingen.

    http://www.heise.de/newsticker/meldung/61161
    http://www.heise.de/newsticker/meldung/60988
    http://www.patentfrei.de/
    http://wiki.ffii.org/KlausHeinerLehneEn* Blijf op de hoogte met onze nieuwsticker:

    http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn

==========================================================================
Contactinformatie
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +32 (0)499 16 70 10

 Hartmut Pilch and Holger Blasum (Munich Office)
 info at ffii org
 tel. +49-89-18979927

 Erik Josefsson (Brussels Office)
 erjos at ffii org
 tel. +32-484-082063

 Jonas Maebe
 FFII BE
 jmaebe at ffii org
 tel. +32-485-369645

 Rufus Pollock
 FFII UK
 rufus.pollock at ffii.org.uk
 +44-1223-690423

 Gérald Sédrati-Dinet
 Vice President FFII
 gibus at ffii.fr
 +33-6-60-56-36-45


==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 500 leden, 1400 bedrijven en 80.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the News mailing list