[vertaling] gnucash-2.3.14 (100%) by Mark Haanen

Wouter Bolsterlee wbolster op gnome.org
Zo Aug 1 14:14:08 CEST 2010


Op zaterdag 31-07-2010 om 20:33 uur [tijdzone +0200], schreef Mark
Haanen:
> Op zaterdag 31-07-2010 om 15:44 uur [tijdzone +0200], schreef Benno
> Schulenberg:
> > De laatste twee updates heb ik vluchtig doorgekeken, en die zien er
> > goed uit.  Alleen de wijziging van "Herberekenen" in "Herrekenen"
> > klinkt me wat vreemd in de oren, maar zal in z'n context vermoedelijk
> > wel duidelijk zijn.  En "Niet herkende..." zou volgens mij "Niet-herkende..."
> > moeten zijn (drie maal).
> 
> Herrekenen staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal, herberekenen
> niet... 

Dat hoeft niet alles te zeggen. ‘Herberekening’ staat er wel in.

‘Herrekenen’ wordt veel minder gebruikt dan het zeer gangbare
‘herberekenen’; zoek maar eens met Google;. Spreadsheet-toepassingen (of
moet ik ‘rekenblad’ zeggen?) gebruiken deze term ook al jaren, dus het
lijkt me in dit geval beter om ‘herberekenen’ te gebruiken.

    — Wouter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20100801/217f6918/attachment.pgp>


Meer informatie over de Vertaling maillijst