[vertaling] coreutils vertaling

Benno Schulenberg bensberg at justemail.net
Wed May 2 21:44:57 CEST 2007


Peter De Wachter schreef:
> $ mv a/blah b/blah .
> mv: kan de zojuist gemaakte map `./blah' niet overschrijven met
> `b/blah'

Behalve het verkeerde "map" kan "de" ook beter weggelaten worden, 
omdat het hier om een bestand gaat en het dus "het" zou moeten 
zijn, maar waarschijnlijk zal het soms om een map kunnen gaan.  
Verder zou ik "will" met "zal" vertalen, en niet met "kan".

> Bijgevoegde patch lost deze twee bugs op.

Bedankt voor de patch, Peter.  Bijgevoegd een iets uitgebreidere 
patch die ook wat andere dingetjes verbetert die ik bij het snel 
doorbladeren van het po-bestand zag.

@Freek: Die accent grave als linkeraanhalingsteken is een erfenis 
die we naar mijn mening kwijt moeten zien te raken.  Als utf-8 
uiteindelijk helemaal ingeburgerd is kunnen we er waarschijnlijk 
beter mooie, bij elkaar horende, tekentjes van maken (‘ ’ of “ ”), 
maar in al m'n vertalingen tot nu toe heb ik van zowel grave als 
apostrof een apostrof gemaakt, zodat een aanhaling symmetrisch is, 
wat mijns inziens duidelijker is.

Benno

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: coreutils-6.9--kleine-dingetjes.patch
Type: text/x-diff
Size: 2310 bytes
Desc: not available
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/vertaling/attachments/20070502/123d1c72/coreutils-6.9--kleine-dingetjes.bin


More information about the Vertaling mailing list