[vertaling] bijgewerkte vertaling van util-linux, de rest

Benno Schulenberg bensberg at justemail.net
Sun Oct 8 15:37:46 CEST 2006


Hieronder de rest van een ingedikte diff met de voorgaande versie 
van de vertaling van util-linux-2.13-pre7. Commentaar en suggesties 
zijn welkom.

Benno


 msgid "calling open_tty\n"
-msgstr "aanroepen open_tty\n"
+msgstr "### aanroep van open_tty()\n"

 msgid "calling termio_init\n"
-msgstr "aanroepen termio_init\n"
+msgstr "### aanroep van termio_init()\n"

Bovenstaande twee zijn slechts debugging-regeltjes die de gewone 
gebruiker dus nooit zal zien en die daarom beter niet gegettexteerd 
hadden kunnen worden. Een hele reeks gelijksoortige berichten zijn 
op dezelfde wijze gemarkeerd.

 msgid "can't malloc initstring"
-msgstr "malloc initstring kan niet"
+msgstr "onvoldoende geheugen voor starttekenreeks"

 msgid "bad timeout value: %s"
-msgstr "slechte time-out waarde: %s"
+msgstr "ongeldige tijdslimiet: %s"

 msgid "%s: dup problem: %m"
-msgstr "%s: dubbel ingesteld probleem: %m"
+msgstr "%s: probleem met verdubbelen van standaardinvoer en -uitvoer: %m"

 msgid ""
 "Usage: %s [-hiLmw] [-l login_program] [-t timeout] [-I initstring] [-H login_host] baud_rate,... line [termtype]\n"
 "or\t[-hiLmw] [-l login_program] [-t timeout] [-I initstring] [-H login_host] line baud_rate,... [termtype]\n"
 msgstr ""
-"Gebruik: %s [-hiLmw] [-l inlog_programma] [-t time-out] [-I initstring] [-H inlog_host] baud_rate,... lijn [soort terminal]\n"
-"of\t[-hiLmw] [-l inlog_programma] [-t time-out] [-I initstring] [-H inlog_host] lijn baud_rate,... [soort terminal]\n"
+"Gebruik: %s [-hiLmw] [-l inlogprogramma] [-t tijdslimiet] [-I starttekenreeks]\n"
+"     [-H inloghost] baudrate,... lijn [terminalsoort]\n"
+"   of: [-hiLmw] [-l inlogprogramma] [-t tijdslimiet] [-I starttekenreeks]\n"
+"     [-H inloghost] lijn baudrate,... [terminalsoort]\n"

 msgid "login: memory low, login may fail\n"
-msgstr "login: weinig geheugen, inloggen mislukt mogelijk\n"
+msgstr "login: er is weinig vrij geheugen, inloggen kan mislukken\n"

 msgid "Login on %s from %s denied by default.\n"
-msgstr "Inloggen op %s van %s standaard geweigerd.\n"
+msgstr "Inloggen op %s vanaf %s wordt standaard geweigerd.\n"

 msgid "%s: you (user %d) don't exist.\n"
-msgstr "%s: u (gebruiker %d) bestaat niet.\n"
+msgstr "%s: gebruiker %d (oftewel u) bestaat niet.\n"

 msgid "Password error."
-msgstr "Wachtwoord fout."
+msgstr "Wachtwoordprobleem."

 msgid "FAILED LOGIN %d FROM %s FOR %s, %s"
-msgstr "INLOGGEN %d MISLUKT VAN %s VOOR %s, %s"
+msgstr "INLOGPOGING %d IS MISLUKT VANAF %s VOOR %s -- %s"

 msgid "TOO MANY LOGIN TRIES (%d) FROM %s FOR %s, %s"
-msgstr "TEVEEL INLOGPOGINGEN (%d) VAN %s VOOR %s, %s"
+msgstr "TE VEEL INLOGPOGINGEN (%d) VANAF %s VOOR %s -- %s"

 msgid "FAILED LOGIN SESSION FROM %s FOR %s, %s"
-msgstr "INLOGSESSIE MISLUKT VAN %s VOOR %s, %s"
+msgstr "INLOGSESSIE IS MISLUKT VANAF %s VOOR %s -- %s"

 msgid "NULL user name in %s:%d. Abort."
-msgstr "NULL gebruikersnaam in %s:%d. Afbreken."
+msgstr "Lege gebruikersnaam in %s:%d -- gestopt"

 msgid "%s login refused on this terminal.\n"
-msgstr "%s inloggen geweigerd vanaf deze terminal.\n"
+msgstr "Inloggen door %s op deze terminal is geweigerd.\n"

 msgid "DIALUP AT %s BY %s"
-msgstr "INBELLEN BIJ %s DOOR %s"
+msgstr "INBELLEN OP %s DOOR %s"

 msgid "ROOT LOGIN ON %s FROM %s"
-msgstr "ROOT LOGIN OP %s VAN %s"
+msgstr "ROOT-LOGIN OP %s VANAF %s"

 msgid "LOGIN FAILURE FROM %s, %s"
-msgstr "INLOGGEN MISLUKT VAN %s, %s"
+msgstr "INLOGGEN IS MISLUKT VANAF %s -- %s"

 msgid "You have new mail.\n"
-msgstr "U heeft nieuwe e-mail.\n"
+msgstr "U hebt nieuwe e-mail.\n"

 msgid "Login timed out after %d seconds\n"
-msgstr "Inloggen is na %d seconden afgebroken vanwege een time-out\n"
+msgstr "Inloggen duurde te lang: afgebroken na %d seconden.\n"

 msgid "usage: mesg [y | n]\n"
-msgstr "gebruik: mesg [j | n]\n"
+msgstr "Gebruik: mesg [y|n]\n"

 msgid "is y\n"
-msgstr "is j\n"
+msgstr "is 'y' (ja)\n"

 msgid "is n\n"
-msgstr "is n\n"
+msgstr "is 'n' (nee)\n"

 msgid "for maintenance; bounce, bounce"
-msgstr "voor onderhoud; bons, bons"
+msgstr "voor onderhoud -- joepie"

 msgid "The system is being shut down within 5 minutes"
-msgstr "Het systeem wordt over 5 minuten afgesloten"
+msgstr "Het systeem wordt binnen vijf minuten afgesloten."

 msgid "Login is therefore prohibited."
-msgstr "Inloggen is dus verboden."
+msgstr "Inloggen is daarom niet toegestaan."

 msgid "URGENT: broadcast message from %s:"
-msgstr "BELANGRIJK: bericht van %s:"
+msgstr "BELANGRIJK: bericht van %s voor iedereen:"

 msgid "System going down in %d hours %d minutes"
-msgstr "Het systeem wordt afgesloten over %d uren en %d minuten"
+msgstr "Het systeem wordt over %d uur en %d minuten afgesloten."

 msgid "System going down in %d minutes\n"
-msgstr "Het systeem wordt afgesloten over %d minuten\n"
+msgstr "Het systeem wordt over %d minuten afgesloten.\n"

 msgid "%s: BAD ERROR"
-msgstr "%s: SLECHTE FOUT"
+msgstr "%s: BEROERDE FOUTMELDING -- veel te lang"

 msgid "%s: can't unlock %s: %s (your changes are still in %s)\n"
-msgstr "%s: kan %s niet de-blokkeren: %s (uw wijzigingen zijn nog in %s)\n"
+msgstr "%s: kan %s niet ontgrendelen: %s (uw wijzigingen staan nog in %s)\n"

 msgid "You are using shadow groups on this system.\n"
-msgstr "U gebruik schaduwgroepen op dit systeem.\n"
+msgstr "U gebruikt schaduwgroepen op dit systeem.\n"

 msgid "Would you like to edit %s now [y/n]? "
-msgstr "Wilt u nu %s bewerken [j/n]? "
+msgstr "Wilt u %s nu bewerken [y/n]? "

 msgid "%s: will not read %s - use stdin.\n"
-msgstr "%s: zal %s niet lezen - gebruik stdin.\n"
+msgstr "%s: zal %s niet direct lezen: gebruik standaardinvoer\n"

 msgid "namei: could not stat root!\n"
-msgstr "namei: kon root niet vinden!\n"
+msgstr "namei: kan status van hoofdmap niet bepalen!\n"

 msgid " *** EXCEEDED UNIX LIMIT OF SYMLINKS ***\n"
-msgstr " *** UNIX GRENS AANTAL SYMBOLISCHE KOPPELINGEN OVERSCHREDEN ***\n"
+msgstr " *** MAXIMUM AANTAL SYMBOLISCHE KOPPELINGEN IS OVERSCHREDEN ***\n"

 msgid "Script started, file is %s\n"
-msgstr "Script gestart, bestand is %s\n"
+msgstr "Script is gestart, het bestand heet '%s'.\n"

 msgid "Script done, file is %s\n"
-msgstr "Script gedaan, bestand is %s\n"
+msgstr "Script is beëindigd, het bestand heet '%s'.\n"

 msgid " [ -bfreq freqnumber ]\n"
-msgstr " [ -bfreq freqnumber ]\n"
+msgstr " [ -bfreq belfrequentie ]\n"

 msgid "can't create lock file %s: %s (use -n flag to override)"
-msgstr "kan het blokkeerbestand %s niet maken: %s (gebruik -n optie om te forceren)"
+msgstr "kan vergrendelingsbestand %s niet aanmaken: %s (gebruik optie -n om te forceren)"

 msgid "timed out"
-msgstr "time-out"
+msgstr "duurde te lang"

 msgid ", offset %lld"
-msgstr ", plaats %lld"
+msgstr ", beginpunt %lld"

 msgid ", sizelimit %lld"
-msgstr ", grens grootte %lld"
+msgstr ", maximale grootte %lld"

 msgid "Couldn't lock into memory, exiting.\n"
-msgstr "Kan niet blokkeren in geheugen, afsluiten.\n"
+msgstr "Kan pagina's niet vastzetten in het geheugen -- gestopt\n"

 msgstr ""
-"gebruik:\n"
-" %s lus_apparaat                    # info geven\n"
-" %s -d lus_apparaat                  # verwijderen\n"
+"Gebruik:\n"
+" %s lus_apparaat    # info tonen\n"
+" %s -d lus_apparaat  # verwijderen\n"
-" %s -f# ongebruikte vinden\n"
-" %s [ -e codering ] [ -o plaats ] {-f|lus_apparaat} bestand # instellen\n"
+" %s -f         # ongebruikte vinden\n"
+" %s [-e codering] [-o beginpunt] [-f|lus_apparaat] bestand  # instellen\n"

 msgid "mount: going to mount %s by label\n"
-msgstr "mount: mounten van %s via label\n"
+msgstr "mount: aankoppelen van %s via label\n"

 msgid "%s: could not open %s, so UUID and LABEL conversion cannot be done.\n"
-msgstr "%s: kon %s niet openen; UUID en LABEL conversie kon dus niet worden gedaan.\n"
+msgstr "%s: kan %s niet openen; kan LABEL of UUID dus niet opzoeken\n"

 msgid "mount: must be superuser to use mount"
-msgstr "mount: moet supergebruiker zijn om mount te gebruiken"
+msgstr "mount: u moet root zijn om aan te kunnen koppelen"

 msgstr ""
-"Gebruik: mount -V       : versie weergeven\n"
-"     mount -h       : deze hulp weergeven\n"
-"     mount         : aangekoppelde bestandssystemen weergeven\n"
-"     mount -l       : zelfde, inclusief volume labels\n"
+"Gebruik: mount         : aangekoppelde bestandssystemen tonen\n"
+"     mount -l       : idem, inclusief volumenlabels\n"
+"     mount -h       : deze hulptekst tonen\n"
+"     mount -V       : versienummer tonen\n"
+"\n"
-"Voor zover het deel dat informatie weergeeft. Nu het aankoppelen.\n"
-"De opdracht is `mount [-t bestandssysteemsoort] iets ergens'.\n"
-"Details die in /etc/fstab staan kunnen weg worden gelaten.\n"
+"Tot zover het deel dat informatie weergeeft. Nu het aankoppelen.\n"
+"De algemene vorm is: 'mount [-t bestandssysteemsoort] iets ergens'.\n"
+"Details die in /etc/fstab staan kunnen worden weggelaten.\n"
-"     mount -a [-t|-O] ... : alles uit /etc/fstab aankoppelen\n"
-"     mount apparaat    : apparaat aankoppelen op de bekende plaats\n"
-"     mount map       : bekend apparaat hier aankoppelen\n"
-"     mount -t soort apparaat map : standaard mount opdracht\n"
+"     mount -a [-t|-O]   : alles in /etc/fstab aankoppelen\n"
+"     mount apparaat    : apparaat aankoppelen op de bekende plaats\n"
+"     mount map       : bekend apparaat hier aankoppelen\n"
+"     mount -t soort apparaat map : volledige mount-opdracht\n"
-"Let op dat men niet echt een apparaat aankoppeld, maar eigenlijk een\n"
-"bestandssysteem (van gegeven soort) dat op dat apparaat kan worden gevonden.\n"
+"Merk op dat men niet echt een apparaat aankoppelt, maar het bestandssysteem\n"
+"(van de gegeven soort) dat zich op dat apparaat bevindt.\n"
+"\n"
 "Men kan ook een reeds zichtbare mappenboom ergens anders aankoppelen:\n"
-"    mount --bind oudemap nieuwemap\n"
+"     mount --bind oudemap nieuwemap\n"
 "of een subboom verplaatsen:\n"
-"    mount --move oudemap nieuwemap\n"
+"     mount --move oudemap nieuwemap\n"
+"\n"
 "Een apparaat kan worden gegeven via de naam, zeg /dev/hda1 of /dev/cdrom,\n"
-"of via het label, met -L label of via de uuid, met -U uuid .\n"
-"Andere opties: [-nfFrsvw] [-o opties] [-p wachtwoordfd].\n"
-"Voor meer informatie, zie man 8 mount .\n"
+"of via het label, met -L label, of via de UUID, met -U UUID.\n"
+"Andere opties zijn: [-nfFrsvw] [-o opties] [-p wachtwoordbestandsdescriptor].\n"
+"Voor meer informatie, zie man mount(8).\n"

 msgid "mount: no %s found - creating it..\n"
-msgstr "mount: geen %s gevonden - nu aanmaken..\n"
+msgstr "mount: geen %s gevonden -- wordt nu aangemaakt...\n"

 msgid "Warning: Unrecognized proto= option.\n"
-msgstr "Waarschuwing: Niet herkende proto= optie.\n"
+msgstr "Waarschuwing: onbekend protocol als argument van 'proto='.\n"

 msgid "nfs connect"
-msgstr "nfs verbinden"
+msgstr "NFS-verbinding via socket"

 msgid "unknown nfs status return value: %d"
-msgstr "onbekende nfs status resultaatwaarde: %d"
+msgstr "onbekende NFS-statuswaarde: %d"

 msgstr ""
-"Gebruik: umount [-hV]\n"
-"     umount -a [-f] [-r] [-n] [-v] [-t vbestandssysteensoorten] [-O opties]\n"
-"     umount [-f] [-r] [-n] [-v] speciaal | node...\n"
+"Gebruik: umount [-dfnlrv] map|apparaat ...\n"
+"     umount -a [-dfnlrv] [-t bestandssysteemsoorten] [-O opties]\n"
+"     umount [-hV]\n"

 msgid "Cannot umount \"\"\n"
-msgstr "kan \"\" niet unmounten\n"
+msgstr "kan niet \"\" ontkoppelen\n"

 msgid "Invalid interval value: %s\n"
-msgstr "Onjuiste waarde interval: %s\n"
+msgstr "Ongeldige intervalwaarde: %s\n"

 msgid "Invalid set value: %s\n"
-msgstr "Onjuiste instellingswaarde: %s\n"
+msgstr "Ongeldige drempelwaarde: %s\n"

 msgid "Invalid set time value: %s\n"
-msgstr "Onjuiste waarde tijdsinstelling: %s\n"
+msgstr "Ongeldige waarde voor tijdslimiet: %s\n"

 msgid "------ Shared Memory Limits --------\n"
-msgstr "------ Grenzen gedeeld geheugen --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: grenzen --------\n"

 msgid "max number of segments = %lu\n"
-msgstr "maximaal aantal segmenten = %lu\n"
+msgstr "maximum aantal segmenten = %lu\n"

 msgid "max seg size (kbytes) = %lu\n"
-msgstr "max segmentgrootte (kbytes) = %lu\n"
+msgstr "maximale segmentgrootte (kilobytes) = %lu \n"

 msgid "max total shared memory (pages) = %lu\n"
-msgstr "max totaal gedeeld geheugen (pagina's) = %lu\n"
+msgstr "maximum totaal gedeeld geheugen (pagina's) = %lu\n"

 msgid "------ Shared Memory Status --------\n"
-msgstr "------ Status gedeeld geheugen --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: status --------\n"

 msgid "------ Shared Memory Segment Creators/Owners --------\n"
-msgstr "------ Segment aanmakers/eigenaars gedeeld geheugen --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: segmentaanmakers/eigenaars --------\n"

 msgid "------ Shared Memory Attach/Detach/Change Times --------\n"
-msgstr "------ Bevestig/Losmaak/Wijzig tijden gedeeld geheugen --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: aanhecht/onthecht/wijzigingstijden --------\n"

 msgid "attached"
-msgstr "bevestigd"
+msgstr "aangehecht"

 msgid "detached"
-msgstr "losgemaakt"
+msgstr "onthecht"

 msgid "------ Shared Memory Creator/Last-op --------\n"
-msgstr "------ Aanmaker/Laatste-op gedeeld geheugen --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: aanmaker/laatste-operatie --------\n"

 msgid "------ Shared Memory Segments --------\n"
-msgstr "------ Gedeeld geheugen segmenten --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: segmenten --------\n"

 msgid "------ Shared Memory Operation/Change Times --------\n"
-msgstr "------ Gedeeld geheugen opdracht/wijzig tijden --------\n"
+msgstr "------ Gedeeld geheugen: operatie/wijzigingstijden --------\n"

 msgid "%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-12s\n"
-msgstr "%-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-10s %-12s\n"
+msgstr "%-10s %-10s %-9s %-10s %-10s %-10s %-12s\n"

 msgid "locked"
-msgstr "geblokkeerd"
+msgstr "vergrendeld"

 msgid "kernel not configured for semaphores\n"
-msgstr "kernel niet ingesteld voor semaphores\n"
+msgstr "deze kernel kent geen semaforen\n"

 msgid "------ Semaphore Limits --------\n"
-msgstr "------ Semaphore grenzen --------\n"
+msgstr "------ Semaforen: grenzen --------\n"

 msgid "max number of arrays = %d\n"
-msgstr "max aantal arrays = %d\n"
+msgstr "maximum aantal arrays = %d\n"

 msgid "max semaphores per array = %d\n"
-msgstr "max semaphores per array = %d\n"
+msgstr "maximum aantal semaforen per array = %d\n"

 msgid "max semaphores system wide = %d\n"
-msgstr "max semaphores systeemwijd = %d\n"
+msgstr "maximum aantal semaforen systeemwijd = %d\n"

 msgid "semaphore max value = %d\n"
-msgstr "semaphore max waarde = %d\n"
+msgstr "maximale semafoorwaarde = %d\n"

 msgid "------ Semaphore Status --------\n"
-msgstr "------ Semaphore status --------\n"
+msgstr "------ Semaforen: status --------\n"

 msgid "------ Semaphore Arrays --------\n"
-msgstr "------ Semaphore arrays --------\n"
+msgstr "------ Semaforen: arrays --------\n"

 msgid "max queues system wide = %d\n"
-msgstr "max wachtrijen systeemwijd = %d\n"
+msgstr "maximum aantal wachtrijen systeemwijd = %d\n"

 msgid "max size of message (bytes) = %d\n"
-msgstr "max grootte van bericht (bytes) = %d\n"
+msgstr "maximumgrootte van bericht (bytes) = %d\n"

 msgid "default max size of queue (bytes) = %d\n"
-msgstr "standaard max grootte wachtrij (bytes) = %d\n"
+msgstr "standaard-maximumgrootte van wachtrij (bytes) = %d\n"

 msgid "------ Message Queues: Creators/Owners --------\n"
-msgstr "------ Bericht wachtrijen: aanmakers/eigenaars --------\n"
+msgstr "------ Berichtwachtrijen: aanmakers/eigenaars --------\n"

 msgid "------ Message Queues Send/Recv/Change Times --------\n"
-msgstr "------ Bericht wachtrijen verzend/ontvang/wijzig tijden --------\n"
+msgstr "------ Berichtwachtrijen: verzend/ontvang/wijzigingstijden --------\n"

 msgid "------ Message Queues PIDs --------\n"
-msgstr "------ Bericht wachtrijen PIDs --------\n"
+msgstr "------ Berichtwachtrijen: PIDs --------\n"

 msgid "------ Message Queues --------\n"
-msgstr "------ Bericht wachtrijen --------\n"
+msgstr "------ Berichtwachtrijen --------\n"

 msgid "att_time=%-26.24s\n"
-msgstr "att_time=%-26.24s\n"
+msgstr "aanhechttijd  = %-26.24s\n"

 msgid "det_time=%-26.24s\n"
-msgstr "det_time=%-26.24s\n"
+msgstr "onthechttijd  = %-26.24s\n"

 msgid "change_time=%-26.24s\n"
-msgstr "wijzig_tijd=%-26.24s\n"
+msgstr "wijzigingstijd = %-26.24s\n"

 msgid "otime = %-26.24s\n"
-msgstr "otime = %-26.24s\n"
+msgstr "laatste operatietijd  = %-26.24s\n"

 msgid "ctime = %-26.24s\n"
-msgstr "ctime = %-26.24s\n"
+msgstr "laatste wijzigingstijd = %-26.24s\n"

 msgid " rdev /dev/fd0 /dev/hda2     sets ROOT to /dev/hda2"
-msgstr " rdev /dev/fd0 /dev/hda2     stelt ROOT in op /dev/hda2"
+msgstr " rdev /dev/fd0 /dev/hda2     ROOT instellen op /dev/hda2"

 msgid " rdev -o N ...          use the byte offset N"
-msgstr " rdev -o N ...          gebruik de byte plaats N"
+msgstr " rdev -o N ...          de byteplaats N gebruiken"

 msgid " vidmode ...           same as rdev -v"
-msgstr " vidmode ...           zelfde als rdev -v"
+msgstr " vidmode ...           is hetzelfde als rdev -v"

 msgid "Note: video modes are: -3=Ask, -2=Extended, -1=NormalVga, 1=key1, 2=key2,..."
-msgstr "Let op: video modes zijn: -3=Vraag, -2=Uitgebreid, -1=GewoonVga, 1=sleutel1, 2=sleutel2,..."
+msgstr ""
+"Opmerking: videomodi zijn: -3=vragen, -2=uitgebreid, -1=gewoon,\n"
+"              1=sleutel1, 2=sleutel2, ..."

 msgid "   use -R 1 to mount root readonly, -R 0 for read/write."
-msgstr "   gebruik -R 1 om root alleen-lezen aan te koppelen, -R 0 voor lezen/schrijven."
+msgstr ""
+"Gebruik -R 1 om root als alleen-lezen aan te koppelen,\n"
+"   of -R 0 voor lezen-en-schrijven."

 msgstr ""
-"%s: Gebruik: \"%s [opties]\n"
-"\t -m <afbeeldingsbestand> (standaard: \"%s\" en\n"
-"\t\t\t\t \"%s\")\n"
-"\t -p <pro-bestand> (standaard: \"%s\")\n"
-"\t -M <mult>   stelt profileer-vermenigvuldiger op <mult>\n"
+"%s: Gebruik: %s [opties]\n"
+" -M <mult> profileervermenigvuldiger op <mult> instellen\n"
+" -m <symbolenbestand>  (standaard: %s en\n"
+"                   %s)\n"
+" -p <profileerbestand> (standaard: %s)\n"
-"\t -i      alleen info over bemonsterstap weergeven\n"
-"\t -v      meer gegevens weergeven\n"
-"\t -a      alle symbolen weergeven, zelfs als het aantal 0 is\n"
-"\t -b      individuele histogram-vak-aantallen weergeven\n"
-"\t -s      individuele tellers in functies weergeven\n"
-"\t -r      alle tellers op nul opnieuw instellen (alleen root)\n"
-"\t -n      byte volgorde auto-detectie uit zetten\n"
-"\t -V      versie weergeven en afsluiten\n"
+" -a     alle symbolen tonen, ook als het aantal nul is\n"
+" -b     individuele histogrambalk-aantallen weergeven\n"
+" -i     alleen info over bemonsteringsstap tonen\n"
+" -n     autodetectie van bytevolgorde uitzetten\n"
+" -r     alle tellers opnieuw op nul instellen (alleen door root)\n"
+" -s     individuele tellers in functies weergeven\n"
+" -v     breedsprakige uitvoer\n"
+" -V     versie tonen en afsluiten\n"

 msgid "Sampling_step: %i\n"
-msgstr "Bemonsterstap: %i\n"
+msgstr "Bemonsteringsstap: %i\n"

 msgid "%s: %s(%i): wrong map line\n"
-msgstr "%s: %s(%i): foutieve afbeelding regel\n"
+msgstr "%s: %s(%i): foutieve regel in symbolenbestand\n"

 msgid "%s: profile address out of range. Wrong map file?\n"
-msgstr "%s: profiel adres buiten bereik. Fout afbeeldingsbestand?\n"
+msgstr "%s: profileringsadres valt buiten bereik. Verkeerd symbolenbestand?\n"

 msgid "total"
 msgid "usage: renice priority [ [ -p ] pids ] [ [ -g ] pgrps ] [ [ -u ] users ]\n"
-msgstr "gebruik: renice prioriteit [ [ -p ] pids ] [ [ -g ] pgrps ] [ [ -u ] gebruikers ]\n"
+msgstr ""
+"Gebruik: renice prioriteit [ [ -p ] PIDs ] [ [ -g ] PGIDs ]\n"
+"              [ [ -u ] gebruikers ]\n"

 msgstr ""
-"Gebruik: %s <apparaat> [ -i <IRQ> | -t <TIJD> | -c <TEKENS> | -w <WACHTEN> | \n"
-"     -a [on|off] | -o [on|off] | -C [on|off] | -q [on|off] | -s | \n"
-"     -T [on|off] ]\n"
+"Gebruik: %s <apparaat> [ -c <aantal_pogingen_alvorens_te_slapen> |\n"
+"     -t <slaaptijd> | -w <strobe_wachttijd> | -i <IRQ> | -a [on|off] |\n"
+"     -C [on|off] | -o [on|off] | -q [on|off] | -s | -T [on|off] ]\n"

 msgid "malloc error"
-msgstr "malloc() fout"
+msgstr "onvoldoende geheugen"

 msgid "%s: %s not an lp device.\n"
-msgstr "%s: %s niet een lp apparaat.\n"
+msgstr "%s: %s is geen printerapparaat\n"

 msgid "LPGETIRQ error"
-msgstr "LPGETIRQ fout"
+msgstr "ioctl(LPGETIRQ) is mislukt"

 msgid "%s using polling\n"
-msgstr "%s met status-opvraging\n"
+msgstr "%s wordt actief gepolst\n"

 msgid "usage: col [-bfpx] [-l nline]\n"
-msgstr "gebruik: col [-bfpx] [-l nregels]\n"
+msgstr "Gebruik: col [-bfpx] [-l te_bufferen_aantal_regels]\n"

 msgid "col: warning: can't back up %s.\n"
-msgstr "col: waarschuwing: niet geen reservekopie maken van %s.\n"
+msgstr "col: Waarschuwing: kan niet terug %s.\n"

 msgid "past first line"
-msgstr "na eerste regel"
+msgstr "tot vóór eerste regel"

 msgid "-- line already flushed"
-msgstr "-- regel als doorgespoeld"
+msgstr "-- regel is al doorgespoeld"

 msgid "usage: column [-tx] [-c columns] [file ...]\n"
-msgstr "gebruik: column [-tx] [-c kolommen] [bestand ...]\n"
+msgstr "Gebruik: column [-c aantal_kolommen] [-t] [-x] [bestand ...]\n"

 msgid "hexdump: bad length value.\n"
-msgstr "hexdump: slechte waarde voor lengte.\n"
+msgstr "hexdump: ongeldige waarde voor te_interpreteren_aantal\n"

 msgid "hexdump: bad skip value.\n"
-msgstr "hexdump: slechte waarde voor overslaan.\n"
+msgstr "hexdump: ongeldige waarde voor over_te_slaan_aantal\n"

 msgid "hexdump: [-bcCdovx] [-e fmt] [-f fmt_file] [-n length] [-s skip] [file ...]\n"
-msgstr "hexdump: [-bcCdovx] [-e fmt] [-f formaat_bestand] [-n lengte] [-s overslaan] [bestand ...]\n"
+msgstr ""
+"Gebruik: hexdump [-bcCdovx] [-e opmaaktekenreeks] [-f opmaakbestand]\n"
+"     [-n te_interpreteren_aantal] [-s over_te_slaan_aantal] [bestand ...]\n"

 msgstr ""
-"<spatie>         Geef volgende k regels weer van tekst [huidige schermgrootte]\n"
-"z            Geef volgende k regels weer van tekst [huidige schermgrootte]*\n"
-"<enter>        Geef volgende k regels weer van tekst [1]*\n"
-"d of ctrl-D       Schuif k regels op [huidige schuifgrootte, in het begin 11]*\n"
+"<spatie>        De volgende k regels tonen [huidige schermgrootte]\n"
+"z            De volgende k regels tonen [huidige schermgrootte]*\n"
+"<enter>         De volgende k regels tonen [1]*\n"
+"d of ctrl-D       De tekst k regels scrollen [11]*\n"
-"q of Q of <interrupt>  Afsluiten voor meer\n"
-"s            Naar voren k regels overslaan [1]\n"
-"f            Naar voren k schermen overslaan [1]\n"
-"b of ctrl-B       Naar achteren k schermen overslaan [1]\n"
+"q of Q of <interrupt>  Afsluiten\n"
+"s            Een scherm verder en k regels overslaan [1]\n"
+"f            Een scherm verder en k schermen overslaan [1]\n"
+"b of ctrl-B       Een scherm terug en k schermen overslaan [1]\n"
-"'            Ga naar de plaats waar de vorige zoekopdracht startte\n"
-"=            Geef huidige regelnummer weer\n"
-"/<reguliere uitdrukking>  Zoek de kde overeenkomst van reguliere uitdrukking [1]\n"
-"n            Zoek de kde overeenkomst van vorige reguliere uitdrukking [1]\n"
-"!<cmd> of :!<cmd>    Voer <cmd> uit in een subshell\n"
-"v            Start /usr/bin/vi op de huidige regel\n"
+"=            Huidige regelnummer tonen\n"
+"/<reguliere expressie> De k-de overeenkomst van deze expressie zoeken [1]\n"
+"n            De k-de overeenkomst van vorige expressie zoeken [1]\n"
+"'            Terug naar waar de vorige zoekopdracht startte\n"
+"!<cmd> of :!<cmd>    De opdracht <cmd> in een subshell uitvoeren\n"
+"v            Editor starten (beginnend op de huidige regel)\n"
-"ctrl-L         Teken het scherm opnieuw\n"
-":n           Ga naar het kde volgende bestand [1]\n"
-":p           Ga naar het kde vorige bestand [1]\n"
-":f           Geef de huidige bestandsnaam en het regelnummer weer\n"
-".            Herhaal de vorige opdracht\n"
+"ctrl-L         Het scherm verversen (opnieuw tekenen)\n"
+":n           Naar het k-de volgende bestand [1]\n"
+":p           Naar het k-de vorige bestand [1]\n"
+":f           Huidige bestandsnaam en regelnummer tonen\n"
+".            De vorige opdracht herhalen\n"

 msgid "Regular expression botch"
-msgstr "Reguliere uitdrukking knoeiwerk"
+msgstr "Reguliere expressie is verknoeid"

 msgid "can't fork\n"
-msgstr "kan niet fork()\n"
+msgstr "kan geen nieuw proces starten\n"

 msgid ""
 "...Skipping "
 msgstr ""
 "\n"
-"...Overslaan "
+"...Verder "

 msgid "...Skipping to file "
-msgstr "...Overslaan tot bestand "
+msgstr "...Verder naar bestand "

 msgid "...Skipping back to file "
-msgstr "...Overslaan terug naar bestand "
+msgstr "...Terug naar bestand "

 msgid "No previous command to substitute for"
-msgstr "Geen vorige opdracht om voor te vervangen"
+msgstr "Geen eerdere opdracht"

 msgid "hexdump: %%s requires a precision or a byte count.\n"
-msgstr "hexdump: %%s heeft een precisie nodig of een byte aantal.\n"
+msgstr "hexdump: %%s vereist een precisie of een byteaantal\n"

 msgid "hexdump: bad format {%s}\n"
-msgstr "hexdump: slecht formaat {%s}\n"
+msgstr "hexdump: ongeldige opmaak {%s}\n"

 msgid "...skipping forward\n"
-msgstr "...overslaan naar voren\n"
+msgstr "...verder...\n"

 msgid "...skipping backward\n"
-msgstr "...overslaan naar achteren\n"
+msgstr "...terug...\n"

 msgid "%s: Unexpected EOF in %s file\n"
-msgstr "%s: Onverwacht EOF in bestand %s\n"
+msgstr "%s: Onverwachte EOF in bestand %s\n"

 msgid "RE error: "
-msgstr "RE fout: "
+msgstr "Fout in reguliere expressie: "

 msgid "No remembered search string"
-msgstr "Geen onthouden zoektekst"
+msgstr "Geen eerdere zoektekst"

 msgid "Cannot open "
-msgstr "Kan niet openen "
+msgstr "Kan deze niet openen: "

 msgid ": !command not allowed in rflag mode.\n"
-msgstr ": !opdracht niet toegestaan in rflag modus.\n"
+msgstr ": !opdracht is niet toegestaan in beperkte modus.\n"
More information about the Vertaling mailing list