thumbnail

Ivo Timmermans vertaling@nl.linux.org
Wed, 4 Dec 2002 23:43:59 +0100


Reinout van Schouwen wrote:
> Beste medevertalers,
> 
> Wat vinden jullie beter als vertaling van thumbnail:
> 
> - Miniatuurafbeelding
> - Postzegelafbeelding

Ik vind ‘miniatuurafbeelding’ of
‘miniatuur(tje)’ wel goed klinken.


	Ivo

-- 
Bus error
---
Open Source Software vertaalproject, vertaling@nl.linux.org
                web: http://vertaling.nl.linux.org/
archief mailinglist: http://mail.nl.linux.org/vertaling/