[Politiek] Open Brief Verlenging Naburige Rechten aan EP

jeroen op bohol.ph jeroen op bohol.ph
Wo Apr 22 13:28:01 CEST 2009
Geacht Europees Parlementslid,

Met deze brief willen wij onze grote zorgen uiten over de voorgestelde
verlenging van de naburige rechten van 50 naar 95 jaar. Hierbij staat er
meer op het spel dan alleen maar een juridisch detail. Dit voorstel is
niets anders dan een dun laagje vernis over het weggeven van geld van
het publiek en muzikanten aan grote ondernemingen, zonder enig publiek
doel. Deze verlenging beschadigt niet alleen de toegang tot het
cultureel erfgoed, maar bevlekt ook het imago van de EU. Verzet u zich
alstublieft tegen dit misplaatste voorstel, en stem tegen!

Enkele jaren geleden, in het licht van dalende verkopen, begon de
muziekindustrie te ijveren voor de verlenging van de naburige rechten
(een exclusief recht voor uitvoerende artiesten) van de huidige 50 jaar
tot 95 jaar in het Verenigd Koninkrijk. De onredelijkheid van dit
voorstel werd snel aangetoond door wetenschappelijke studies. Zo'n
verlenging zal slechts marginale voordelen voor uitvoerenden  hebben, en
het grootste deel van de additionele inkomsten zal terecht komen bij de
platenmaatschappijen. Nog belangrijker echter is dat dit voorstel
rampzalig is voor de toegang tot ons cultureel erfgoed: het maakt
opnames van uitvoeringen voor nog eens 45 jaar ontoegankelijk. Hoewel er
zeker uitvoeringen zijn die na 50 jaar nog  inkomsten genereren, hebben
de meeste uitvoeringen na die tijd weinig commerciŽle waarde meer. Denk
alleen maar aan de miljoenen uren opgenomen radio-uitzendingen. Door
verlengde rechten kunnen opnames echter niet meer eenvoudig beschikbaar
gemaakt worden voor studie, onderzoek, en vermaak, en kan een nieuwe
generatie muzikanten ze niet meer als een bron van inspiratie gebruiken.
Deze verlenging is op die manier schadelijk voor uitvoerenden. Het is
dan ook niet verrassend dat een aantal van hen de oppositie tegen dit
plan steunt.

Na in het Verenigd Koninkrijk nul op rekest te hebben gekregen, is de
lobby verplaatst naar de Europese Commissie, waar zij helaas een
gewillig oor vond. Ook de Franse president Sarkozy, die via zijn vrouw
privť nauw betrokken is bij de muziekindustrie, heeft zijn steun
uitgesproken. Sommige argumenten die de Commissie naar voren heeft
gebracht zijn absurd. In haar toelichting beweert de Commissie dat deze
verlenging voor honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten gaat
zorgen, terwijl zij tegelijkertijd claimt dat dit niet zal leiden tot
een verhoging van de kosten van muziek voor consumenten. Het rapport
laat vanzelfsprekend na uit te leggen waar die miljoenen dan wel vandaan
komen. Het is niet te verwachten dat consumenten door dit voorstel hun
budget voor culturele bestedingen zullen vergroten: het netto effect zal
dus zijn dat een groter gedeelte van dat budget naar oude opnames (en
dus de platenmaatschappijen en een paar bekende oudere artiesten) zal
gaan, en er dus netto minder geld overblijft voor jonge uitvoerenden,
die nog actief muziek maken. Uiteindelijk is dit voorstel dus ook
financieel nadelig voor hen die het pretendeert te beschermen!

Wij kunnen u nog veel meer redenen geven waarom dit voorstel schadelijk
is, maar in plaats daarvan nodigen wij u uit even over dit onderwerp na
te denken, en een blik te werpen op de website
http://www.soundcopyright.eu/ voor verdere details. Ook zijn wij van
harte bereid ons standpunt verder toe te lichten.

Met vriendelijke groet,


Jeroen Hellingman
Bestuurslid, Stichting Vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift.org
Trekwei 7, 8711 GR Workum, The Netherlands
office op vrijschrift.org, +31 515 54 34 34


------------- volgend deel ------------
Een niet-tekst bijlage is verwijderd...
Naam: Open Brief Naburige Rechten 2009-04-21.pdf
Type: application/x-unknown
Grootte: 73394 bytes
Omschrijving: niet beschikbaar
Url : http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/politiek/attachments/20090422/1a81753a/attachment-0001.bin 


Meer informatie over de Politiek maillijst