<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<h3>Persbericht Vrijschrift, 4 september 2008</h3>
<h2>Vrijschrift verheugd dat Onderwijsraad vrije schoolboeken wil</h2>
Stichting Vrijschrift is blij met het advies van de Onderwijsraad aan
de Tweede Kamer om vrije (open) schoolboeken te stimuleren[1]. Het
principe van vrije schoolboeken schuilt in de licentie. Die zorgt
ervoor dat de boeken door iedereen vrijelijk gekopieerd, veranderd en
vertaald mogen worden. Dit concept wordt al lang succesvol toegepast
bij vrije (opensource) software en de online encyclopedie Wikipedia. De
toepassing voor vrije schoolboeken is revolutionair maar tegelijkertijd
voor de hand liggend.<br>
<br>
Vrijschrift-voorzitter Wiebe van der Worp ligt toe: "Er zijn veel
leerkrachten die zelf dictaten schrijven omdat ze niet tevreden zijn.
Ze doen dat onbetaald in het belang van de leerlingen, idealisten die
eigenlijk gewoon een goed schoolboek willen hebben. Als die groep
leerkrachten met hun vakmanschap zich clustert tot vakprojectgroepen
dan heb je de ingredi&euml;nten voor een uitstekend vrij schoolboek. En als
de regering de aanbeveling van de Onderwijsraad goed uitvoert dan is de
kans groot dat andere leerkrachten - maar ook leerlingen en ouders -
enthousiast worden, de sneeuwbal gaat rollen en er in een rap tempo
vrije schoolboeken gemaakt worden die de bestaande boeken gaan
vervangen. Dat dwingt uitgevers de prijzen te drukken en niches op te
zoeken. De belastingbetalers en ouders hoeven dan niet meer krom te
liggen voor dure boeken."<br>
<br>
Vrijschrift is de grondlegger van het concept in Nederland[2] en
trachtte vijf jaar geleden de Europese Commissie tevergeefs warm te
maken voor vrije schoolboeken. De tijd is er nu blijkbaar wel rijp
voor. Op de blog[3] is ook een puntje van kritiek te lezen over de
zakelijke benadering van de Onderwijsraad waarbij het idealisme wat
onderbelicht is. Van der Worp: "Wij hebben door de jaren ervaring
opgebouwd met gemeenschapsgedreven projecten, met juridische en sociale
aspecten. Auteursrecht en vrije informatie staan nu eenmaal lijnrecht
tegenover elkaar en veel idealisten doorzien dat glashelder en spannen
zich daarom juist in om kennis te bevrijden. Dat is een moeilijk en
politiek beladen onderwerp en ik begrijp goed dat de Onderwijsraad daar
snel overheen stapt. Maar het is wel van belang dat de op te richten
'Gemengde Werkgroep Open Leermiddelen' en de rapporteur uit de Tweede
Kamer hier niet aan voorbij gaan want zonder die idealisten is het doel
onhaalbaar. Laat ik echter vooral voorop stellen dat wij bijzonder in
onze nopjes zijn over het advies van de Onderwijsraad want ze slaan de
spijker op de kop."<br>
<h3>Bijlagen en links<br>
</h3>
De bijlage bevat een korte opsomming van aspecten van vrije
schoolboeken.<br>
<br>
[1] De site van de Onderwijsraad<br>
Zie <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.onderwijsraad.nl/">http://www.onderwijsraad.nl/</a> Onderwijs en open leermiddelen<br>
Persbericht:
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/persbericht_onderwijs_en_open_leermiddelen.pdf">http://www.onderwijsraad.nl/uploads/pdf/persbericht_onderwijs_en_open_leermiddelen.pdf</a><br>
<br>
[2] De vrije schoolboekensite van Vrijschrift<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vrijeschoolboeken.nl/">http://www.vrijeschoolboeken.nl/</a><br>
<br>
[3] De blog van Vrijschrift<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vrijschrift.org">http://www.vrijschrift.org</a> en in het bijzonder
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/archives/10-Hulde-aan-Onderwijsraad-over-vrije-schoolboeken.html">http://www.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/archives/10-Hulde-aan-Onderwijsraad-over-vrije-schoolboeken.html</a><br>
<h3>Contact<br>
</h3>
Wiebe van der Worp, voorzitter Vrijschrift<br>
wiebe at vrijschrift.org<br>
tel.: 06 455 939 82<br>
<h3>Over vrijschrift<br>
</h3>
Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en
maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor de
samenleving. De stichting is&nbsp; de grondlegger van het concept van vrije
schoolboeken in Nederland. Meer informatie over Vrijschrift is te
vinden op <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://wiki.vrijschrift.org">http://wiki.vrijschrift.org</a> en op de speciale site voor vrije
schoolboeken met het adres <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.vrijeschoolboeken.nl">http://www.vrijeschoolboeken.nl</a><br>
<br>
</body>
</html>