[persbericht] Minister Verhagen verstrekte Tweede Kamer verkeerde informatie over ACTA

Ante ante op vrijschrift.org
Ma Feb 28 09:31:28 CET 2011


Vrijschrift
persbericht
28 februari 2011

Minister Verhagen verstrekte Tweede Kamer verkeerde informatie over ACTA

Minister Verhagen en Eurocommissaris De Gucht staan lijnrecht tegenover elkaar 
wat betreft de vraag of de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) bindend 
is. Tijdens een vergadering van de Tweede Kamer zei minister Verhagen dat ACTA 
niet boven Europese of nationale wetgeving gaat. Volgens Eurocommissaris De 
Gucht is ACTA juist wel bindend. Een groep Europese academici wijst er op dat 
ACTA verder gaat dan het huidige EU recht. 

Achter gesloten deuren vergaderden de EU, VS, Japan en enkele andere landen 
over het ACTA verdrag. ACTA zal nieuwe internationale regels bevatten voor de 
handhaving van auteursrecht, merkenrecht, octrooien en andere "intellectuele 
eigendomsrechten".

Volgens een groep prominente Europese academici gaat ACTA verder dan het 
huidige EU recht. Zij menen dat Europese regeringen en parlementen ACTA niet 
goed moeten keuren zolang het verdrag op belangrijke punten afwijkt van het EU 
recht en er ernstige bezordheid over fundamentele rechten, bescherming van 
gegevens en een eerlijke balans van belangen bestaat.

Op 8 september 2010 zei toenmalig Minister Van der Hoeven (EZ) tijdens een 
Tweede Kamer commissievergadering zich tegen wijziging van onze regelgeving 
via de achterdeur te zullen verzetten.

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "ACTA gaat wel verder dan het huidige 
EU recht. Ondanks de ferme taal van de minister is van verzet tegen wijziging 
van het EU recht via de achterdeur geen sprake. ACTA richt een nieuwe 
internationale organisatie op, naast de WTO en WIPO. Anders dan in deze 
organisaties is transparantie en inbreng van maatschappelijke organisaties 
niet geregeld. De truc van wetgeving aanpassen via de achterdeur kan dus tot 
in lengte van dagen voortgezet worden."

Op 1 december 2010 zei minister Verhagen tijdens overleg met de Tweede Kamer: 
"Er is echter nooit sprake van geweest om ACTA in Nederland te incorporeren. 
ACTA gaat namelijk niet boven Europese of nationale wetgeving."

Ante Wessels: "De minister verstrekte de Kamer verkeerde informatie. Zijn 
uitspraak gaat lijnrecht in tegen uitspraken van de Europese Commissie en 
tegen het Verdrag van Wenen over de Wet van Verdragen. De VS, de EU, 
Frankrijk, RoemeniŽ en Singapore ratificeerden het Verdrag van Wenen niet, 
Nederland echter wel."

De Amerikaanse regering is van mening dat ACTA niet bindend zal zijn voor de 
VS. De VS zal ook gebruik maken van de optie octrooien buiten de reikwijdte 
van ACTA te houden. De EU zal dit niet doen. De Nederlandse regering heeft 
onlangs besloten geen consultatie te houden over de definitieve ACTA tekst. 
Toenmalig Minister Van der Hoeven was op 8 september 2010 nog wel genegen een 
consultatie te houden. 

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "De EU Commissie heeft enkele simpele 
dogma's, zoals 'alle rechten zijn gelijk', hoewel zij zeer verschillend zijn. 
Terwijl de VS de krenten uit de pap vist, gaat ACTA in zijn geheel voor de EU 
gelden. De VS beseft dat overdreven handhaving van octrooien schadelijk is. 
ACTA zal hogere kosten voor medicijnen en klimaattechnologie betekenen en 
schadelijke effecten op internet, innovatie en vrije concurrentie hebben. Een 
gedegen discussie over het intellectuele eigendomsrechtenbeleid is hoogst 
noodzakelijk. De regering tracht echter om zonder maatschappelijke discussie 
ACTA er stilletjes door heen te smokkelen."


== Links

Uitgebreide analyse Vrijschrift met links:
http://www.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/archives/115-Minister-Verhagen-verstrekte-Tweede-Kamer-verkeerde-informatie-over-ACTA.html
of 
http://bit.ly/hDl4CR

Dutch trade minister: ACTA not superior to European or national law:
http://acta.ffii.org/wordpress/?p=530

Opinion of European Academics on ACTA:
http://www.iri.uni-hannover.de/acta-1668.html


== Contact

Ante Wessels
ante op vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
Meer informatie over de News maillijst