[persbericht] Ontwikkelingslanden keren zich tegen ACTA

Ante ante op vrijschrift.org
Vr Jun 18 10:32:45 CEST 2010


Vrijschrift
persbericht
18 juni 2010


Ontwikkelingslanden keren zich tegen ACTA

Tijdens een vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hebben India en 
China zich uitgesproken tegen het Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA. Zij 
ontvingen steun van andere ontwikkelingslanden. Volgens India zal ACTA onder 
andere de toegang tot medicijnen en klimaattechnologie beperken.

Achter gesloten deuren onderhandelen de Europese Unie, Verenigde Staten, 
Japan, Canada en enkele andere regeringen over ACTA. ACTA zal nieuwe regels 
bevatten voor de handhaving van auteursrechten, merkenrechten, octrooien en 
andere exclusieve rechten. Maatschappelijke organisaties wijzen er op dat ACTA 
niet tot namaak beperkt blijft. 

India produceert veel generieke essentiŽle medicijnen, bijvoorbeeld tegen 
AIDS. Deze worden in ontwikkelingslanden gebruikt. Medicijnen die in India en 
bijvoorbeeld BraziliŽ niet geoctrooieerd zijn, kunnen tijdens doorvoer in de 
EU in beslag genomen worden, hoewel ze hier niet op de markt komen. De 
Nederlandse regering is tegen deze inbeslagnames. Toch tracht de EU via ACTA 
deze "in transit" regels wereldwijd in te voeren. Deze regels vormen volgens 
India een bedreiging voor de toegang tot medicijnen en klimaattechnologie.

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "ACTA kan dodelijker blijken dan de 
malariamug. In de jaren 90 vielen er in Africa miljoenen doden door AIDS. De 
pharmaceutische industrie verkocht AIDS medicijnen in Africa voor hogere 
prijzen dan in de VS. Maatregelen van Mandela om zijn bevolking te beschermen 
leidden uiteindelijk tot de WTO Doha verklaring. De Doha verklaring staat 
ontwikkelingslanden toe goedkope generieke medicijnen te maken. Met ACTA 
tracht de pharmaceutische industrie de Doha verklaring te ondermijnen. Zij 
schilderen levensreddende generieke medicijnen af als namaak."

India is een verklaard tegenstander van ACTA vanwege de handelsbeperkingen die 
ACTA met zich mee zal brengen. India wees ook op de bedreiging die ACTA vormt 
voor de verspreiding van groene technologie, nodig om klimaatverandering te 
bestrijden. Volgens een analyse van de Foundation for a Free Information 
Infrastructure (FFII) zal de strijd tegen klimaatverandering gehinderd gaan 
worden door massale portefeuilles van triviale octrooien, frivole rechtszaken, 
hinderen van vervolg-innovatie en hoge transactiekosten. Volgens de FFII zal 
ACTA deze problemen verergeren.

Ante Wessels: "De strijd tegen AIDS lijkt verloren door gebrek aan geld. 
Hetzelfde kan met de strijd tegen klimaatverandering gebeuren. De WTO TRIPS 
overeenkomst uit 1994 laat al weinig ruimte om deze problematiek aan te 
pakken. ACTA is ronduit een kardinale vergissing."


== Links

Agenda ACTA onderhandelingen 28 juni - 2 juli 2010:
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____43582.aspx?epslanguage=EN

Verklaring India tijdens vergadering Wereldhandelsorganisatie:
http://keionline.org/node/864

WTO rapport over de vergadering:
http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/trip_08jun10_e.htm

ACTA restricts developing economies, India tells WTO:
http://www.out-law.com//default.aspx?page=11101

FFII analyse:
http://action.ffii.org/acta/Analysis

Trading Away Access to Medicines:
http://www.msfaccess.org/main/access-patents/joint-declaration-with-hai-europe-and-oxfam-trading-away-access-to-medicines/

Bits of Freedom:
https://www.bof.nl/?s=acta

Vrijschrift:
http://www.vrijschrift.org/


== Contact

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
Meer informatie over de News maillijst