[persbericht] Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA pakt verkeerde probleem aan

Ante ante op vrijschrift.org
Ma Aug 16 10:09:32 CEST 2010


Vrijschrift
persbericht
16 augustus 2010

Anti-Namaak Handelsverdrag ACTA pakt verkeerde probleem aan. 

Stichting Vrijschrift acht gevaarlijke producten een ernstiger maatschappelijk 
probleem dan namaak. Dit schrijft Vrijschrift in een reactie op het Anti-
Namaak Handelsverdrag ACTA.

Producten kunnen gevaarlijk zijn ongeacht of zij namaak zijn of niet. Beperkte 
financiŽle middelen dienen effectief ingezet te worden, zeker in 
ontwikkelingslanden. Daarom dient er volgens Vrijschrift gekozen te worden 
voor het bestrijden van gevaarlijke producten en niet voor het bestrijden van 
namaak. 

ACTA vormt volgens Vrijschrift een bedreiging voor de toegang tot medicijnen 
in ontwikkelingslanden en voor de verspreiding van groene en 
voedseltechnologie die van levensbelang is om de gevolgen van 
klimaatverandering op te kunnen vangen.  Tevens creŽert ACTA juridische 
onzekerheid rond thuiskopie en reprorecht.

Een onderdeel van de reactie van Vrijschrift is het Washington Communiquť. 
Deze verklaring is ondertekend door honderden hoogleraren en maatschappelijke 
organisaties. Vrijschrift onderschrijft het Washington Communiquť dat vele 
bezwaren tegen ACTA weergeeft op het vlak van fundamentele rechten en 
vrijheden, internet, toegang tot medicijnen, reikwijdte en aard van 
intellectueel eigendomsrecht, internationaal recht en internationale 
organisaties en het democratische proces. Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-
Plasschaert (VVD), Mariko Peters (GroenLinks) en Martijn van Dam (PvdA) 
ondertekenden deze verklaring ook. 

Vrijschrift wijst drie ontwrichtende invloeden aan. Ontwikkelingslanden hebben 
momenteel op grond van de Verklaring van Doha toestemming om essentiŽle 
medicijnen te produceren, ook als deze geoctrooieerd zijn. Farmaceutische 
bedrijven verliezen hun alleenrecht, wel krijgen zij compensatie. De 
farmaceutische industrie tracht deze regeling onderuit te halen. Ten tweede 
trachten mediabedrijven individuele inbreuken op het auteursrecht als 
commerciŽle piraterij te bestempelen. De laatste versie van ACTA 
criminaliseert iedereen die een bestand deelt, zo gauw er ook een zweem van 
voordeel voor die persoon aanwezig is. Hiervan is bijvoorbeeld bij filesharing 
sprake. Een kantoormedewerker die een email met bijlage doorstuurt valt er ook 
onder, evenals in sommige gevallen klokkenluiders. Ten slotte wil de EU niet 
alleen namaak, maar alle commerciŽle inbreuken op alle intellectuele 
eigendomsrechten zo hard mogelijk aanpakken. Omdat de meeste inbreuken niet 
meer zijn dan zakelijke conflicten over grijze gebieden, heeft dit een 
ontwrichtende werking op met name het midden- en kleinbedrijf. 

Vrijschrift medeondertekende tevens een open brief over ACTA van 14 
maatschappelijke organisaties.

Deze week worden de ACTA onderhandelingen voortgezet in Washington.


== Links

Reactie Vrijschrift op internetconsultatie:
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift_ACTA-2010-08-15.pdf

Brief 14 maatschappelijke organisaties:
https://www.bof.nl/2010/08/16/nederlandse-organisaties-ernstig-bezorgd-over-anti-namaakverdrag-acta/

Washington Communiquť:
http://www.wcl.american.edu/pijip/go/acta-communique

Agenda komende onderhandelingen:
http://www.ustr.gov/webfm_send/2154


== Contact

Ante Wessels
ante op vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
Meer informatie over de News maillijst