[persbericht] Geheim verdrag zal toegang tot medicijnen belemmeren

Ante ante op vrijschrift.org
Zo Jun 21 16:24:24 CEST 2009


Vrijschrift
21 juni 2009

Geheim verdrag zal toegang tot medicijnen belemmeren

Open brief 
aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, drs A. G. Koenders


Zeer geachte heer Koenders,

U acht de inbeslagnames door de Nederlandse douane van medicijnen, bestemd 
voor Afrika, onaanvaardbaar. U wilt de Europese regels aanpassen die tot deze 
wantoestanden geleid hebben. 

Wij vrezen dat uw poging vruchteloos zal blijken. De EU, VS, Japan, Canada en 
enkele andere landen onderhandelen namelijk in het geheim over het Anti-Namaak 
Handelsverdrag ACTA, dat mogelijk deze EU-regels nog zal overtreffen. Eenmaal 
aangenomen zal de EU-wetgeving niet meer aangepast kunnen worden. Aandacht 
voor ACTA is dus urgent. 

Professor Michael Geist concludeert dat de VS druk uitoefenen opdat ACTA zal 
gelden voor uitvoer, invoer en doorvoer. [1] ACTA zal het geconstateerde 
probleem dus groter maken. ACTA zal toegang tot legale generieke medicijnen 
belemmeren. ACTA zal, onverbloemd gezegd, mensenlevens kosten. 

Het is dan ook verbijsterend dat de Nederlandse regering tot nog toe de 
geheimhouding van deze nieuwe wetgevingsvoorstellen gesteund heeft. 

Het tij is mogelijk nog te keren. Volgens onze analyse heeft Nederland drie 
veto's tegen ACTA. [2] Een uitgekleed verdrag zal voor de Amerikanen hopelijk 
onvoldoende interessant zijn om door te drukken. Nederland kan dus grote 
invloed uitoefenen. 

Om te beginnen moeten de ACTA-teksten openbaar gemaakt worden. Het is 
ontoelaatbaar dat bedrijfslobbyisten toegang hebben tot documenten die voor 
parlementariėrs en het publiek geheim blijven. [3]

Na openbaarmaking van de teksten zal blijken of ACTA acceptabel is. Gezien de 
gelekte teksten vermoeden we van niet. [4]

Hoogachtend,
namens stichting Vrijschrift,

J. A. M. Wessels


Deze brief op internet:
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift-Koenders-2009-06-21.pdf


== Links

[1] http://www.mp3newswire.net/stories/9002/acta-puzzle.htm
[2] http://action.ffii.org/acta/Analysis
[3] http://action.ffii.org/acta/Analysis?action=AttachFile&do=get&target=FFII-
Ombudsman-06-2009.pdf
http://www.tacd-ip.org/blog/2009/06/18/tacd-issues-resolution-on-iprs-
enforcement/
[4] http://www.keionline.org/blogs/2009/02/03/details-emerge-of-secret-acta/

Zie ook:
http://blog.vrijschrift.org/serendipity/index.php?/plugin/tag/acta
http://action.ffii.org/acta


------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/attachments/20090621/a6a7ccf4/attachment.htm>


Meer informatie over de News maillijst