[persbericht] Vrijschrift: Softwareontwikkelaars en kinderen niet als piraten bestrijden

Ante ante op vrijschrift.org
Ma Sep 22 10:31:17 CEST 2008


Vrijschrift
Persbericht
22 september 2008


Vrijschrift: Softwareontwikkelaars en kinderen niet als piraten bestrijden

Vrijschrift verschilt "volledig van mening" met de minister van Economische 
Zaken over het anti-piraterijbeleid. Dit blijkt uit een brief van Vrijschrift 
aan de commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Volgens de minister 
zijn inbreuken op "intellectuele eigendomsrechten" schadelijk voor handel en 
economie. Vrijschrift wijst er op dat het onmogelijk is software te 
ontwikkelen zonder octrooien te schenden. Er zijn zoveel octrooien verleend 
dat zelfs multinationals het niet meer bij kunnen houden. Dienen alle 
softwareontwikkelaars als piraten behandeld te worden? Vrijschrift vreest dat 
octrooi-trollen weer meer mogelijkheden krijgen.

De minister wil "grootschalige" inbreuken in het anti-piraterijverdrag ACTA 
bestrijden. Tot nog toe worden in verdragen alleen commerciŽle inbreuken 
bestreden. Vrijschrift vraagt zich af of de minister "om" is, of zij ook 
niet-commerciŽle inbreuken in ACTA op wil laten nemen.

Vrijschrift secretaris Ante Wessels: "Wat zullen de gevolgen zijn voor 
journalisten, bibliothecarissen, archivarissen, klokkenluiders, 
wetenschappers en burgers? Zullen in de toekomst keiharde anti-piraterij 
maatregelen ingezet kunnen worden tegen kinderen? Wat zijn de gevolgen voor 
de privacy? Wat zullen de gevolgen zijn voor de persvrijheid? Het openbaren 
van een document op internet kan al als grootschalig bestempeld worden. Veel 
downloaden is mogelijk grootschalig."

Vrijschrift meent dat Nederland regelgeving over het toepassen van 
anti-piraterijmaatregelen tegen burgers niet uit handen moet geven en vindt 
hiervoor steun in het Oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap. Een 
bestrijding van inbreuken door burgers is uitgesloten in een handelsverdrag 
van de Gemeenschap. En zo niet uitgesloten heeft Nederland minimaal een 
veto.

Op 25 en 26 september vergadert de Europese Raad voor Concurrentievermogen 
over anti-piraterij maatregelen. Ter voorbereiding hierop vergadert op 24 
september de Kamercommissie Economische Zaken. Nieuwe informatie over ACTA is 
door de minister nog niet aan de Kamer gestuurd, hoewel zij eerder beloofd 
heeft de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren.


===

Links

 * Brief Vrijschrift aan Kamercommissie EZ:
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/Vrijschrift_commissie_EZ_2008-09-22.pdf

 * Brief minister:
http://www.ez.nl/dsresource?objectid=159960&type=PDF

 * Minister belooft Kamer spoedig te informeren:
http://www.geencommentaar.nl/parlando/index.php?action=doc&filename=KST121454.pdf

 * Commissie informeert lidstaten Gemeenschap:
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/cm03/cm03036.en08.pdf

 * Duitsland heeft waarnemer bij ACTA:
http://people.vrijschrift.org/~ante/acta/sfr_Staffelt_B_90-GRU_9-60-63_RS.pdf

 * Uitgebreide analyse FFII (proportionaliteit en bevoegdheid Gemeenschap):
http://action.ffii.org/acta/Analysis

 * Studie naar gevolgen voor ontwikkelingslanden:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21459

 * Vrijschrift persbericht: Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te 
leggen
http://mailman.vrijschrift.org/pipermail/news/2008-June/000083.html

 * ACTA mandaat voor Commissie:
http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/April/0414_AGRIFISH.pdf

 * Gelekt ACTA document:
http://wikileaks.org/wiki/Image:Acta.pdf

 * Intellectual Property Watch:
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1071

 * Onderzoek naar noodzaak strafmaatregelen:
http://press.ffii.org/Press_releases/Commission_withholds_key_study_on_criminal_measures_from_European_Parliament

 * Commissie website:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/fs231007_en.htm

 * IPJustice:
http://ipjustice.org/wp/campaigns/acta/

 * EFF:
http://www.eff.org/issues/acta/acta-submission-032108.pdf

==

Contact

Ante Wessels 
   ante at vrijschrift.org
   tel +31 (0) 6 100 99 063

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.Meer informatie over de News maillijst