[persbericht] Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te leggen

Ante ante op ffii.org
Vr Jun 6 11:10:35 CEST 2008


Vrijschrift
Persbericht
6 juni 2008

Geheim ACTA-verdrag beoogt internet aan banden te leggen

Achter gesloten deuren onderhandelen de EU, VS en Japan over een nieuw
handhavingsverdrag voor auteursrecht, merkenrecht en andere exclusieve
rechten, een Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Uit een gelekt
discussiestuk blijkt dat ťťn van de doelstellingen is het internet aan
banden te leggen, onder andere door ook het niet-commercieel delen van
bestanden strafbaar te stellen. Afronding van het ACTA-verdrag is volgens
Intellectual Property Watch voorzien voor het einde van het jaar.

Internetproviders zullen tot medewerking worden aangezet door ze in dat geval 
van aansprakelijkheid te vrijwaren. Het ACTA-discussiestuk spreekt ook van 
mogelijkheden om informatie te vergaren. Het is bekend dat de muziek- en 
filmindustrie aast op de gegevens die vastgelegd worden onder de Wet 
bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

Commentaar Ante Wessels, secretaris van Vrijschrift: "Het wachten is op het 
lekken van de ontwerptekst. Maar de heftigheid die uit het ACTA-discussiestuk 
spreekt doet een coup tegen het internet en de privacy vermoeden."

Internet heeft het bedrijfsleven de afgelopen vijftien jaar geweldige nieuwe 
kansen gegeven. Anderzijds zijn er voor de verspreiding van informatie en 
amusement geen conventionele distributeurs meer nodig in het 
Internet-tijdperk. Ook hier zagen creatieve ondernemers nieuwe kansen. Er 
zijn echter ook ondernemers die - met de wet in de hand - de klok stil 
proberen te zetten en zelfs proberen om de klok terug te draaien. Zij 
stellen draconische straffen voor om de geest weer in de fles te krijgen.

Ante Wessels voegt toe: "Wie begrijpt wat innovatie is, begrijpt dat dit een 
verkeerde aanpak is, die zich bovendien nauwelijks laat verenigen met 
grondrechten zoals het recht op privacy. Iedereen en alles moet wijken voor 
de belangen van "Hollywood", en dan vooral van de grote maatschappijen, want 
de individuele artiesten hebben vaak maar weinig aan zulke acties, als ze er 
niet al nadeel van hebben."

EuroparlementariŽrs waren tot voor kort niet op de hoogte. De Europese
Commissie en Raad lijken niet van plan het Parlement om toestemming te
vragen. Eerder stelde de Commissie een eigen richtlijn voor, IPRED2. Dit
heftig bekritiseerde voorstel is onderhand in eerste aanleg door het Parlement
behandeld. Achter gesloten deuren lijkt de Europese Commissie met het 
ACTA-verdrag nog veel verder te willen gaan, zonder invloed van het 
Parlement. Volgens haar eigen website wil de Commissie een "path breaking" 
verdrag afsluiten en werkt zij om die reden buiten de bestaande structuren 
om.

Beide Kamers van het Nederlandse Parlement hebben zich unaniem tegen het
IPRED 2 voorstel van de Commissie uitgesproken, de voorgestelde
strafmaatregelen zouden niet noodzakelijk zijn. De kritische Nederlandse
houding is overgenomen door andere lidstaten. Om deze reden is de Commissie 
een onderzoek naar de noodzaak van strafrechtelijke maatregelen begonnen. 
Maar de Commissie wacht de uitkomt van dit onderzoek niet af en tracht, door 
middel van dit ACTA-verdrag, het vereiste dat strafmaatregelen "essentieel" 
moeten zijn te ontduiken.

De Commissie lijkt zich ook niet veel van het oprichtingsverdrag van de
Gemeenschap aan te trekken. De EU heeft slechts de bevoegdheid om
commerciŽle aspecten van "intellectuele eigendomsrechten" in verdragen te
regelen (Oprichtingsverdrag art 133.5). Uit het ACTA-discussiestuk blijkt het
voornemen de definitie van "commercieel" op te rekken en tevens om ook 
niet-commerciŽle inbreuken strafbaar te stellen.

Het is nog onduidelijk of ook octrooien onder het ACTA-verdrag zullen vallen. 
Eerder protesteerde het Europese bedrijfsleven vrijwel unaniem tegen 
strafbaarstelling van octrooi-inbreuk. De EU heeft niet eens de bevoegdheid 
octrooi-inbreuk strafbaar te stellen. De Commissie wil de uitspraak van het 
Europees Hof van Justitie op dit punt echter niet accepteren.

===

Links

 * gelekt ACTA document:
http://wikileaks.org/wiki/Image:Acta.pdf

 * Intellectual Property Watch:
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=1071

 * IPRED2 voorstel:
http://www.ipred.org/

 * onderzoek naar noodzaak strafmaatregelen:
http://press.ffii.org/Press_releases/Commission_withholds_key_study_on_criminal_measures_from_European_Parliament

 * Commissie website:
http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/fs231007_en.htm

 * IPJustice:
http://ipjustice.org/wp/campaigns/acta/

 * EFF:
http://www.eff.org/issues/acta/acta-submission-032108.pdf

==

Contact

Ante Wessels 
   ante at vrijschrift.org
   tel +31 (0) 6 100 99 063

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl

Stichting Vrijschrift.org wil dat zaken met het karakter van vrije 
informatie -- zoals vrije software, vrije leermiddelen en literatuur uit 
het publieke domein -- een vaste plaats krijgen binnen onze samenleving 
zodat deze iedereen kunnen dienen. De stichting was nauw betrokken bij 
de succesvolle campagne om softwareoctrooien uit de Europese Unie te weren.Meer informatie over de News maillijst