[persbericht] Tekst eerste Europese strafwet gemanipuleerd

Ante Wessels ante at vrijschrift.org
Fri Sep 7 09:18:51 CEST 2007


Persbericht Vrijschrift
7 september 2007

Tekst eerste Europese strafwet gemanipuleerd

Op 25 april stemde het Europees Parlement tegen criminalisering van parallelle 
import. In de voorlopige geconsolideerde tekst is echter een amendement 
achteraf veranderd zodat de tekst een tegengestelde strekking heeft gekregen. 
Professor Annette Kur van het Max Planck Instituut (München) noemt de 
verandering in Intellectual Property Watch een ommekeer.

Het voorstel tot richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen om de 
handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen is de eerste 
strafwet die de Europese Unie maakt. Inbreuken op zogenaamde intellectuele en 
industriële eigendomsrechten die voorheen vooral civiele kwesties waren 
zouden door het voorstel van richtlijn in de gehele EU strafbaar gesteld 
worden. Een unicum, tot op heden werd strafrecht altijd als uitsluitende 
bevoegdheid van de lidstaten gezien.

Parallel importeerders kopen originele producten en verkopen die in landen
waar de prijzen hoger zijn. Producenten daarentegen willen afzetkanalen
monopoliseren om zo hogere prijzen te kunnen vragen. Of parallelle import
- in essentie gewoon handel - als een civiele inbreuk gezien moet worden
is omstreden. In Europa is het een inbreuk, producenten kunnen een 
schadevergoeding van de handelaren eisen. Maar het inzetten van strafrecht 
zou volgens velen overdreven zijn. Professor Annette Kur: "Mensen die zich 
bezighouden met parallelle import zijn geen criminelen." In voorbereidende 
commissies van het Europees Parlement werd een tweetal amendementen 
aangenomen die beide parallelle import van strafbaarstelling uitsluiten.

In een van deze twee amendementen werd door de Rapporteur, verantwoordelijk 
voor het door het Parlement loodsen van de richtlijn, een kleine technische 
verandering aangebracht, zo vermeldt de toelichting van zijn alternatieve 
amendement. Een verandering waardoor de tekst een omgekeerde betekenis 
krijgt, wordt in de toelichting echter niet vermeld.

Het oorspronkelijke amendement werd verworpen, de veranderde versie 
aangenomen. De tekst van het tweede amendement dat criminalisering uitsluit 
werd ná de plenaire stemming veranderd door de Rapporteur, de heer 
Zingaretti. Deze ingreep is in strijd met het reglement van orde. 

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "Met exclusieve, concurrentiebeperkende 
rechten valt veel geld te verdienen. De druk om rechten onaantastbaar te 
maken is groot. Wie wil dat niet, ondernemen zonder concurrentie? De 
consument is het kind van de rekening, innovatie wordt geschaad. Nu worden al 
weer handelaren tot criminelen bestempeld - in strijd met de democratische 
regels."

De zaak werd op 9 mei voor het eerst aan het Europees Parlement gemeld
door de Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) en de
Europese consumentenorganisatie BEUC. De tekst is nog steeds niet 
gecorrigeerd.

== Links

Analyse FFII met links naar documenten op de website van het Europees 
Parlement:
http://action.ffii.org/ipred2/Mistake_in_EP_provisional_consolidated_text_Criminal_Measures_IP_directive

Professor Annette Kur in IP-Watch:
http://www.ip-watch.org/weblog/index.php?p=709

Uitgebreide FFII/EFF/EBLIDA/BEUC analyse van de richtlijn:
http://action.ffii.org/ipred2/Report_on_EP_vote


== Contact

Ante Wessels
06 100 99 063
ante at vrijschrift.org


== Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke 
betekenis van vrije kennis en cultuur voor de samenleving. Vrijschrift heeft 
een beschermende en bevorderende rol. Internationaal werkt Vrijschrift samen 
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software 
Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.
More information about the News mailing list