[persbericht] FFII kondigt de conferentie "Naar een nieuw Europees patentsysteem" aan

Dieter Van Uytvanck dieter at vrijschrift.org
Wed Jan 10 10:51:25 CET 2007


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ Europa / economie / ICT ]

========================================================================
FFII kondigt de conferentie "Naar een nieuw Europees patentsysteem" aan
========================================================================

Brussel, 10 januari 2007 -- EUPACO, een conferentie over een algemene
hervorming van het Europees octrooisysteem, zal plaats vinden op 24 januari
in Brussel. Sprekers met zeer verschillende achtergronden zullen er ingaan
op de problemen van het huidige octrooistelsel.

Uniek aan de EUPACO-conferentie is dat verscheidene organisaties die
problemen ondervinden i.v.m. patenten hun krachten bundelen en vanuit hun
eigen ervaring een bijdrage aan het debat leveren. Zo zullen er sprekers
zijn van Artsen Zonder Grenzen (patenten op AIDS-remmers), Greenpeace
(patenten op leven) en FFII (softwarepatenten).

FFII-voorzitter Pieter Hintjens vertelt: "het patentsysteem, zowel
wereldwijd als in Europa, staat onder zware druk. De ongebreidelde
uitbreiding van patenteerbaarheid naar moderne vakgebieden -- samen met de
vloed aan al te makkelijk toegekende octrooien op biotech, medicijnen en
software -- bedreigt de innovatie. In Europa ontvangt het Europees
Octrooibureau (EOB) jaarlijks meer dan 1 miljard euro, maar nog steeds voert
het geen degelijk onderzoek uit. Alle tot nu voorgestelde oplossingen lijken
slechtere octrooien en onfrisse praktijken te promoten."

"De problemen met het octrooisysteem hebben een weerslag op alle
industrieën en consumenten. De Europese Patentconferentie brengt diegenen
die zich geroepen voelen om die problemen op te lossen bij elkaar."

=====================
Praktische informatie
=====================

Tijdstip: 24 januari, 10 uur tot 17 uur
Locatie: La Tentation, Lakenstraat 28, Brussel
Toegang is gratis, registratie wordt op prijs gesteld

====================
Actergrondinformatie
====================

* EUPACO website
 http://www.eupaco.org/eupaco1

* Greenpeace over patenten op leven:
 http://weblog.greenpeace.org/ge/archives/1Study_True_Costs_Gene_Patents.pdf

* Artsen zonder Grenzen over patenten op geneesmiddelen:
 http://www.azg.be/nl/actualiteit/petitie/pers.htm

* Oproep tot een beter Europees Octrooisysteem (in opbouw)
 http://www.power-to-the-parliament.org/

=================
Contactinformatie
=================

Dieter Van Uytvanck
dieter at vrijschrift.org
+31-6-275-879-10

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================
 
De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 850 leden, 3500 bedrijven en 100.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.More information about the News mailing list