[persbericht] VVD voorstel maakt van jongeren criminelen

Ante Wessels ante at ffii.org
Thu Feb 22 11:30:17 CET 2007


PERSBERICHT Vrijschrift -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

22/02/2007

VVD voorstel maakt van jongeren criminelen

Dinsdag 27 februari stemt de Juridische Commissie van het Europees Parlement 
over een voorstel van Europarlementariër Toine Manders (VVD) om downloaden te 
bestraffen als heling. Het voorstel is een amendement op de Richtlijn 
strafrechtlijke handhaving intellectuele eigendomsrechten. Ook een amendement 
van mevr. McCarthy beoogt downloaden strafbaar te stellen.

Stichting Vrijschrift wijst er op dat downloaden geen inbreuk op het
auteursrecht is. Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "Een verbod op het
maken van een kopie voor eigen gebruik is slechts te handhaven in een
politiestaat. Daar is uiteraard door nationale wetgevers wijselijk van 
afgezien. De voorstellen van Manders en McCarthy zetten dit uitgangspunt 
overboord. Voor het eerst maakt de Europese Gemeenschap strafrecht en direct 
dreigt dit te gebeuren tot achter de voordeur."

Vrijschrift wijst er ook op dat de rechtszekerheid in het geding is. Ante 
Wessels: "Op YouTube staat een parodie op Harry Potter. Een parodie is geen 
inbreuk op het auteursrecht. Mits het gebruik rederlijkerwijs geoorloofd is. 
Strafrechtelijk gezien een onbruikbaar criterium. Ben ik een heler als ik 
naar de parodie kijk of niet? En hoe zou ik dat kunnen weten voor ik het 
filmpje aanklik? Hoe kunnen ouders voorkomen dat hun kinderen na een uurtje 
internetten criminelen zijn?"

Manders heeft verklaard dat hij de georganiseerde criminaliteit wil  
bestrijden met zijn voorstel. Ante Wessels: "Als iemand een bestand deelt met 
een ander verdient hij daar niets mee. Criminelen zijn normaal gesproken 
helemaal niet betrokken bij het delen van bestanden. Denk ook aan iemand die 
een email verstuurt met als bijlage een stukje uit de krant. Wie die email 
leest is een heler, volgens het voorstel van Manders."

Als het vaker gebeurt zal er sprake zijn van gewoonteheling, een zwaar delict.

Platenmaatschappijen verloren door internet hun monopolie op de distributie.
Zij slaan hard om zich heen. In de V.S. betaalde een 12 jarig meisje in een
privaatrechtelijke zaak een schikking van 2000 dollar na het delen van
bestanden.

Ante Wessels: "Platenmaatschappijen zouden met plezier het harde werk aan de
officier van Justitie over willen laten. Maar strafrecht is niet bedoeld om
monopolies te helpen. Systemen die slechts overeind te houden zijn met
draconische straffen hebben hun langste tijd gehad. Auteursrecht is er om
cultuur te bevorderen. Maar hoeveel cultuur en beschaving houden we over als
we van jongeren criminelen maken omdat ze een videoclip op YouTube bekijken?"

Onderzoek wijst overigens uit dat platenmaatschappijen die hun business model
aanpassen baat kunnen hebben bij downloaden. 

De Richtlijn strafrechtlijke handhaving IE-rechten is een voorstel van de 
Europese Commissie. Onder andere het Max Planck Instituut, de Law Society of 
England and Wales en het Chartered Institute of Patent Attorneys uitten felle 
kritiek op het voorstel. Prof. Paul A. David (Oxford en Stanford) sprak in 
verband met het richtlijnvoorstel over "fanatici". Het Nederlandse Parlement 
kwam unaniem tot de conclusie dat de Europese Commissie haar bevoegdheden 
overtreedt omdat strafrechtelijke maatregelen tegen ernstige schendingen van 
"intellectuele eigendomsrechten" in Europa al voorhanden zijn. 

Ante Wessels: "In Den Haag vervulde de VVD een voortrekkersrol bij het 
afwijzen van het voorstel, in Brussel vervult de VVD een voortrekkersrol bij 
het nog veel erger maken. Zullen Nederlandse Europarlementariërs voor stemmen 
terwijl het Nederlandse Parlement unaniem tegen is?"

Vrijschrift stuurde de Juridische Commissie van het Europees Parlement twee 
brieven: "We do not want the young generation to be criminal" en "The 
Prosecution Paradise Directive".

= Internet alert =

De website www.toinemanders.nl bevat een plaatje (C) en een Merkteken 
van een Rolex (TM). Onbekend is of voor het afbeelden van het plaatje en het 
merkteken toestemming is verkregen. Indien het amendement van de heer Manders 
in de richtlijn opgenomen wordt zullen bezoekers van de website vervolgd 
kunnen worden voor heling. Veiligheidshalve raadt Vrijschrift iedereen aan de 
website www.toinemanders.nl niet te bezoeken, of in elk geval eerst juridisch 
advies in te winnen.

===

Nadere Informatie

* Agenda Juridische Commissie EP
http://www.europarl.europa.eu/activities/public/meetCal/calSearch.do?actionType=search&language=EN&date=20%2F11%2F2006&place=A_X&genericBody=CO&body=C16&term=LONG_TERM

* We do not want the young generation to be criminal - Brief Vrijschrift aan 
Juridische Commissie Europees Parlement
http://people.vrijschrift.nl/~ante/ipred/vrijschrift.org_legal-affairs070125.txt

* The Prosecution Paradise Directive - Brief Vrijschrift aan Juridische 
Commissie Europees Parlement 
http://people.vrijschrift.nl/~ante/ipred/vrijschrift.org_legal-affairs070206.txt

* Het amendement werd voor het eerst opgemerkt in een persbericht van de FFII. 
Naar aanleiding van een Nederlandse bewerking van Vrijschrift verklaarde de 
heer Manders tegen journalisten dat zijn amendement ook downloaden betreft.
persberichten:
http://press.ffii.org/Press_releases/EP_Member%3A_confused_consumers_are_dealers_of_stolen_goods
http://mailman.vrijschrift.nl/pipermail/news/2006-December/000067.html
nieuws:
http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=788533/sc=02b1f8
http://www.radio-online.nl/pivot/entry.php?id=862
http://kassa.vara.nl/portal?_scr=thema_artikel&number=3139676&thema=2607288
Zie ook Manders' weblog:
http://www.toinemanders.nl/content/view/122/28/

Zie ook: http://www.ipred.org/download

* Besproken amendementen voor de Juridische Commissie EP:
Manders, amendement 83
McCarthy, amendement 50
http://www.europarl.eu.int/registre/commissions/juri/amendments/2006/382372/JURI_AM(2006)
382372_XM.doc

Of: http://tinyurl.com/vsrqk

* Voor bespreking andere amendementen:
http://action.ffii.org/ipred2/JURI_Tabled_Amendments

* Onderzoek naar de gevolgen van downloaden
http://www.firstmonday.org/issues/issue5_5/dolfsma/
http://www.firstmonday.org/issues/special10_7

* Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van
intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen
COM(2006)0168 / C6‑0233/2005  / 2005/0127(COD)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/06/st08/st08866.nl06.pdf
Engels: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st08/st08866.en06.pdf

* Standpunt Nederlandse parlement:
http://europapoort.eerstekamer.nl/9310000/1/j9tvgajcovz8izf_j9vvgbwoimqf9iv/vg7slw5im1tl?key=vhc0fvdga1qw 
Kamerstukken van het parlement zijn te vinden op
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous -> zoek uitgebreid: 30 587

* Max Planck Instituut - "The obligation of Member States to delegate
 functions within the conduct of criminal investigations to private parties
 in such a diffuse manner is therefore incompatible with the fundamental
 structure of a democratic society.":
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/directive_of_the_european_parliament_and_of_the_council_on_criminal_measures_aimed_at_ensuring_the_enforcement_of_intellectual_property_rights.pdf

of: http://tinyurl.com/y7yfvh

* Law Society of England and Wales - "We would question its wisdom and the
extent to which it will work in practice":
http://www.lawsociety.org.uk/secure/file/157008/e:/teamsite-deployed/documents//templatedata/Internet%20Documents/Non-government%20proposals/Documents/ipcriminalsanctions310806.pdf

of: http://tinyurl.com/y79cfk

* Chartered Institute of Patent Attorneys - "CIPA is very concerned that the
proposals would result in significant chilling of competition":
http://www.cipa.org.uk/download_files/preliminary_Proposed_Enforcement.pdf

* EPO Scenarios Prof. Paul A. David (Oxford, Stanford) - ".. clearly passes 
the basic test for "policy fanaticism" – fanatics being people who, having 
lost sight of the original objective, redouble their efforts.":
http://events.european-patent-office.org/scenarios/_pdf/david.pdf

* FFII analyse en informatie:
http://action.ffii.org/ipred2

* Ipred.org:
http://www.ipred.org/

* Vrijschrift:
http://www.vrijschrift.org

* Iacta Alea Est: European Court of Justice crosses the Rubicon
http://c-176-03.blogspot.com/2006/11/european-court-of-justice-crosses.html

* Euro-strafrecht bedreigt onze vrijheid
http://www.xs4all.nl/opinie/2007/01/07/euro-strafrecht-bedreigt-onze-vrijheid/

===

Contact

Ante Wessels
+31 (0)6 100 99 063
ante at vrijschrift.org

Dieter Van Uytvanck
tel. +32 (0)499 16 70 10
dieter at vrijschrift.org

Jonas Maebe
jmaebe at ffii.org

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke 
betekenis van vrije kennis en cultuur voor de samenleving. Vrijschrift heeft 
een beschermende en bevorderende rol. Internationaal werkt Vrijschrift samen 
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software 
Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.More information about the News mailing list