[persbericht] Europarlementariër Manders wil consumenten criminaliseren

Ante Wessels ante at ffii.org
Mon Dec 18 10:43:28 CET 2006


PERSBERICHT Vrijschrift / FFII -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

06/12/18

Europarlementariër Manders wil consumenten criminaliseren

Consumenten die producten kopen die inbreuk maken op intellectuele 
eigendomsrechten (IE) moeten vervolgd kunnen worden voor heling. Dit blijkt 
uit een amendement dat Europarlementariër Toine Manders (VVD) indiend heeft 
op de Richtlijn strafrechtlijke handhaving IE-rechten. 

Vrijschrift / FFII wijst er op dat de formulering zo breed is dat het niet 
alleen gaat om de spreekwoordelijke nep Rolex op de zwarte markt voor 5 euro. 
Vrijschrift secretaris Ante Wessels: "Het gaat om alle producten, alle 
inbreuken, alle elf IE-rechten. Een pot huismerk pindakaas kan al inbreuk 
maken op een pot Calvé pindakaas. Hier hebben consumenten helemaal geen zicht 
meer op."

De richtlijn heeft vanaf het begin de aandacht getrokken. Het Max Planck 
Instituut voor Intellectueel Eigendom (München) en andere organisaties 
merkten op dat de richtlijn niet alleen piraterij van IE-rechten strafbaar 
stelt, maar ook zakelijke conflicten over de mate van bescherming die deze 
rechten bieden. Beide Kamers van het Nederlandse parlement kwamen unaniem tot 
de conclusie dat de Europese Gemeenschap met deze richtlijn haar bevoegdheden 
overtreedt en dat strafrechtlijke maatregelen al voorhanden zijn. Toch wil 
Manders nu ook consumenten in de strijd betrekken. De VVD in Den Haag is 
tegen de richtlijn, de VVD in Brussel voor. 

Europarlementariërs Lehne en Fourtou hebben voorgesteld om "commerciële 
schaal" als voorwaarde te schrappen. Deze amendementen zullen als gevolg 
hebben dat het overnemen van een gedicht in een brief aan een vriend een 
misdrijf wordt. Lehne stelde ook voor "opzettelijk" als voorwaarde te 
schrappen. Zal in kenniseconomie Europa een verkeerde muisklik een misdrijf 
op kunnen leveren?

De Europese Commissie heeft nagelaten onderzoek te verrichten naar vragen als: 
welke maatregelen zijn echt noodzakelijk, hoe zijn schadelijke neveneffecten 
te voorkomen? Ante Wessels: "Het gevolg is dat het voorstel van de Commissie 
en de amendementen gebaseerd zijn op veronderstellingen, voorbeelden en input 
van lobbyisten. Strafrecht heeft een precieze definitie van het misdrijf 
nodig, maar door het ontbreken van een solide basis roept iedereen maar wat. 
Het wetgevingsproces is een aanfluiting."

Nadat in Frankrijk en Nederland in referenda de grondwet sneuvelde besloot het 
Europese Hof van Justitie de Gemeenschap het recht toe te kennen de lidstaten 
strafwetten op te leggen. Het verweer van de lidstaten dat de souvereiniteit 
hiervoor niet expliciet overgedragen is, liet het Hof onbeantwoord. De 
Richtlijn strafrechtlijke handhaving IE-rechten is het eerste voorbeeld van 
Euro-strafrecht. Door de uitspraak van het Hof heeft Nederland geen veto 
meer. 

===

Agenda

Komende woensdag 20 december vergadert de juridische commissie van het 
Europees Parlement. Manders is woordvoerder voor de liberale fractie (ALDE) 
voor deze richtlijn. 

De voorlopige agenda voor 20 december meldt een stemming over de amendementen, 
maar deze stemming is uitgesteld tot januari melden bronnen binnen het EP.
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/organes/juri/juri_20061220_1500.htm

===

Nadere Informatie

* Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 
inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen
COM(2006)0168 / C6‑0233/2005  / 2005/0127(COD)
http://register.consilium.europa.eu/pdf/nl/06/st08/st08866.nl06.pdf
Engels: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/06/st08/st08866.en06.pdf

* Besproken amendementen voor de juridische commissie EP:
Manders, amendement 83
Lehne, amendement 64
Fourtou, amendement 65
http://www.europarl.eu.int/registre/commissions/juri/amendments/2006/382372/JURI_AM(2006)
382372_XM.doc

Of: http://tinyurl.com/vsrqk

* Standpunt Nederlandse parlement:
http://europapoort.eerstekamer.nl/9310000/1/j9tvgajcovz8izf_j9vvgbwoimqf9iv/vg7slw5im1tl?key=vhc0fvdga1qw
Kamerstukken van het parlement zijn te vinden op 
http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous -> zoek uitgebreid: 30 587

* Max Planck Instituut ("The obligation of Member States to delegate functions 
within the conduct of criminal investigations to private parties in such a 
diffuse manner is therefore incompatible with the fundamental structure of a 
democratic society."): 
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/directive_of_the_european_parliament_and_of_the_council_on_criminal_measures_aimed_at_ensuring_the_enforcement_of_intellectual_property_rights.pdf

of: http://tinyurl.com/y7yfvh

* Law Society of England and Wales ("We would question its wisdom and the 
extent to which it will work in practice"):
http://www.lawsociety.org.uk/secure/file/157008/e:/teamsite-deployed/documents//templatedata/Internet%20Documents/Non-government%20proposals/Documents/ipcriminalsanctions310806.pdf

of: http://tinyurl.com/y79cfk

* Chartered Institute of Patent Attorneys ("CIPA is very concerned that the 
proposals would result in significant chilling of competition"):
http://www.cipa.org.uk/download_files/preliminary_Proposed_Enforcement.pdf

* FFII analyse en informatie:
http://action.ffii.org/ipred2

* Ipred.org: 
http://www.ipred.org/

* Vrijschrift: 
http://www.vrijschrift.org

* Iacta Alea Est: European Court of Justice crosses the Rubicon
http://c-176-03.blogspot.com/2006/11/european-court-of-justice-crosses.html

===

Contact

Ante Wessels
+31 (0)6 100 99 063
ante at vrijschrift.org

Dieter Van Uytvanck
tel. +32 (0)499 16 70 10
dieter at vrijschrift.org

Jonas Maebe
jmaebe at ffii.org

===

Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen van 
intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen zijn. 
Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis van het 
publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het publieke domein is 
van groot economisch en maatschappelijk belang en vormt een belangrijke 
activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met de Foundation for a Free 
Information Infrastructure, de Free Software Foundation, Project Gutenberg en 
vele andere organisaties.

About the FFII -- http://www.ffii.org

The FFII is a not-for-profit association registered in twenty European 
countries, dedicated to the development of information goods for the public 
benefit, based on copyright, free competition, open standards. More than 850 
members, 3,500 companies and 100,000 supporters have entrusted the FFII to 
act as their voice in public policy questions concerning exclusion rights 
(intellectual property) in data processing.

More information about the News mailing list