[persbericht] Gemeenschapsoctrooi maakt legale afpersing rendabel

Ante Wessels ante at ffii.org
Thu Sep 15 20:32:02 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

======================================================================
15/09/2005 Gemeenschapsoctrooi maakt legale afpersing rendabel
======================================================================

Het gemeenschapsoctrooi zal schadeplichtigheid met terugwerkende kracht 
introduceren en zo legale afpersing rendabel maken. Dit schrijft Vrijschrift 
in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Het 
gemeenschapsoctrooi is bedoeld om het verkrijgen van octrooien goedkoper en 
gemakkelijker te maken en Europese uniformiteit te bereiken. 

In het Nederlandse octrooirecht wordt een schender van een octrooi 
schadeplichtig nadat hij gewaarschuwd is dat hij een octrooi schendt. Hij 
heeft dan nog een maand de tijd om de schending te stoppen. Dit werpt een dam 
op tegen misbruik van octrooien. Bijvoorbeeld in de softwaresector worden er 
veel octrooien verleend worden op uitvindingen die nog geeneens nieuw zijn. 
Onopzettelijke schending van octrooien komt veel voor. Schadeplichtigheid met 
terugwerkende kracht zou misbruik en afpersing uitlokken. Een octrooihouder 
kan wachten, en na langere tijd aanmaningen rondsturen. De aangeklaagde moet 
dan betalen of procederen, hetgeen bijzonder duur uit kan vallen. Voor het 
MKB zal procederen veelal te duur zijn. Er rest dan niets anders dan betalen, 
ook als het octrooi geen echte uitvinding betreft. Het Nederlandse systeem 
beschermt het MKB in enige mate tegen afpersers. 

In het voorstel voor het gemeenschapsoctrooi wordt dit veranderd. Er zal 
schadevergoeding betaald moeten worden met terugwerkende kracht tot het 
moment van publicatie van de aanvraag van het octrooi. Het 
gemeenschapsoctrooi maakt het rendabel vage, brede en triviale octrooien aan 
te vragen en na enkele jaren aanmaningen rond te gaan sturen. Het MKB rest 
niets anders dan betalen. Het gemeenschapsoctrooi maakt legale afpersing 
rendabel. Dit is een omslagpunt waar we verre van moeten blijven. Er wordt 
een verjaringstermijn ingevoerd die zelfs langer is dan in de VS. 

Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: “De VS op dit punt navolgen is 
onverstandig, de VS overtreffen is onverantwoord. Ironisch is het dat 
misbruik en afpersing in de VS tot een roep tot hervorming geleid heeft, en 
dat Europa juist op dit punt flink door dreigt te schieten. In vergelijking 
met het Nederlandse systeem is dit zeer ongunstig voor het MKB. Deze 
verandering dient afgewezen te worden.”

Er zal geen beroep mogelijk zal zijn tegen beslissingen van het EOB bij een 
onafhankelijke rechter. Dit is in strijd met het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens. 

Ante Wessels: “Het EOB is een uitvoeringsinstantie die belang heeft bij het 
verstrekken van zoveel mogelijk octrooien, en meer dan 30 jaar lang eigen 
rechter heeft mogen spelen en zelf regels heeft mogen vaststellen. Een poging 
de uit de hand gelopen praktijk met betrekking tot software te codificeren is 
door het Europees Parlement op 6 juli jongstleden met kracht verworpen. 
Volgens het voorstel zal deze praktijk de basis worden voor het 
gemeenschapsoctrooi. Deze gewraakte case law, samen met goedkoper en 
makkelijker aanvragen en langdurige terugwerkende kracht van 
schadeplichtigheid, is ronduit een nefaste combinatie. Een juridisering van 
het MKB dient te worden voorkomen.”

Momenteel zit het gemeenschapsoctrooi vast op de taalkwestie. Omdat er 
unanimiteit in de Raad nodig is, kan Nederland noodzakelijke veranderingen 
afdwingen door de huidige tekst af te wijzen. De staatssecretaris heeft 
aangegeven de kwaliteit van octrooiverlening door het Europees octrooibureau 
te willen verbeteren. Het gemeenschapsoctrooi biedt een uitgelezen kans 
hiertoe.

======================================================================
Contact
======================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +32 (0)499 16 70 10

======================================================================
Links
======================================================================

Bronnen gemeenschapsoctrooi: http://wiki.ffii.org/ComPatEn

Brief Vrijschrift: 
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_commissieEZ050915.pdf

======================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
======================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de betekenis
van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van het
publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang en
vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt met
de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free Software
Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

======================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
======================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for a
Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en open
standaarden. Meer dan 500 leden, 1400 bedrijven en 80.000 sympathisanten
hebben FFII de toestemming gegeven hen te vertegenwoordigen in het
publieke debat over exclusieve rechten (intellectuele eigendom) op het
gebied van software.
More information about the News mailing list