[persbericht] Vrije content: een toekomst zonder hoge boekenkosten

Wiebe van der Worp wiebe at vrijschrift.org
Wed Oct 5 16:45:05 CEST 2005


PERSBERICHT VRIJSCHRIFT.ORG -- [Binnenland/Europa/Onderwijs/ICT]

==================================================================
05/10/05: Vrije content: een toekomst zonder hoge boekenkosten
==================================================================

Workum -- De stichting Vrijschrift.org, bekend van de campagne tegen
softwarepatenten, heeft een oplossing voor het probleem van de te hoge
boekenkosten.

Onlangs is dit in de politiek aan de orde gesteld. De SP pleitte voor
het stimuleren van het in eigen beheer ontwikkelen van nieuwe
lesmethoden. Vrijschrift vind dat dit moet gebeuren volgens dezelfde
methode waarmee de vrije software-gemeenschap computerprogramma's
schrijft. Dat betekent: vele kleine en grote bijdragen samenvoegen tot
een geheel met de eis dat het voor iedereen vrij te gebruiken is.

Het idee van "vrije content" begint gemeengoed te worden. Zo blijkt
men in het onderwijs behoefte te hebben aan de artikelen die op
Wikipedia -- de vrije online encyclopedie -- staan. Reden voor de
stichting Kennisnet -- de internetorganisatie voor het onderwijs -- om
de verschillende Wikimedia-projecten technisch te ondersteunen. Ook
bij Universiteiten leeft het idee om lesmateriaal vrij ter beschikking
te stellen. Bij zijn afscheid als voorzitter van het college van
bestuur van de Open Universiteit deed Thijs Wöltgens een opoep aan het
adres van Minister van der Hoeven. Hij pleitte ervoor het lesmateriaal
van de Open Universiteit vrij te geven op het internet zodat iedereen
daar gratis gebruik van kan maken.

Het gratis ter beschikking stellen van lesmateriaal is echter niet
voldoende naar de mening van Vrijschrift. Het moet mogelijk zijn om
bestaand materiaal te gebruiken bij het maken van nieuw lesmateriaal.
Woordvoerder Lammertink: "De kracht van zogenaamde vrije content is
dat het hergebruikt kan worden, waardoor dubbel werk wordt voorkomen
en de kosten drastisch dalen. Wij pleiten er dan ook voor om al het
materiaal dat met publiek geld ontwikkeld wordt als vrije content
beschikbaar te stellen. Misschien wel het grootste voordeel van het
concept van vrije content is dat het leerkrachten, ouders en zelfs
leerlingen uitnodigt en stimuleert om mee te ontwikkelen. Hiermee
wordt een geweldige impuls gegeven aan de onderwijs- en
kennismaatschappij."

Er is meer nodig dan het publiceren van vrije content op het internet.
"Er is een goede infrastructuur nodig die alle betrokkenen in staat
stelt verder te bouwen aan reeds beschikbaar materiaal, met als doel
complete, professioneel opgemaakte schoolboeken te ontwikkelen. De tot
nu toe gebruikte wikisystemen (eenvoudige, online bewerk-systemen om
collectief internetbladzijden te bouwen) zijn krachtig vanwege hun
eenvoud en toegankelijkheid, maar nu nog te beperkt voor dit doel."

Het idee en de wens om "vrije leermiddelen" te stimuleren leeft al
jaren binnen Vrijschrift. Voorzitter van der Worp: "Vrije leermiddelen
zijn als een kip met gouden eieren. Als de overheid er een dubbeltje
in stopt dan krijgt de maatschappij er tien Euro voor terug. Vrije
software en Wikipedia zijn het levende bewijs dat het concept
realistisch is. Overheden hebben de maatschappelijke verplichting
richting burgers hier moeite in te stoppen. Het sluit perfect aan op
de Lissabon-agenda en kan een ware kennisrevolutie tot gevolg hebben.
Als het van de grond komt dan verdampen de prijzen van schoolboeken
volledig en stijgt de kwaliteit van het onderwijs. Het voorgestelde
stappenplan van de SP is een schot in de buurt van de roos. Het kan
een voltreffer worden als de benadering van Vrijschrift wordt gevolgd
want dat maakt stap 1 (afschaffen BTW) uit het stappenplan volstrekt
overbodig en stap 3 (boeken uit lump sum betalen) aantrekkelijker. Wat
wil je nog meer in de week van het onderwijs?"

=============================================================
Contact
=============================================================

Wiebe van der Worp:
wiebe at vrijschrift.org
tel. +31 515 54 34 34

Jeroen Dekkers:
jeroen at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 2484 2549

Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426

=============================================================
Links
=============================================================

- "Vrije leermiddelen" pagina Vrijschrift:
  http://www.vrijschrift.org/vrijleren/

- Mee praten?
  http://mailman.vrijschrift.org/listinfo/vrijleren

- Weblog Jan Marijnissen en SP
  http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2005/09/07/dure-boeken

http://www.sp.nl/nieuws/nwsoverz/div/050907driestappenplanschoolboeken.shtml

- Kennisnet ondersteunt Wikimedia-projecten

http://corporate.kennisnet.nl/publicaties/persberichten/kennisnetwikimedia

- Weblog Minister van der Hoeven met pleidooi van Thijs Wöltgens

http://www2.minocw.nl/bewindslieden/weekboek_m.jsp?year=2005&week=36#focus

=============================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
=============================================================

Stichting Vrijschrift.org heeft als doel het bevorderen en het
beschermen van intellectuele creaties die vrij te gebruiken, te
verspreiden en aan te passen zijn. Vrijschrift is van mening dat een
kennisgedreven economie alleen mogelijk is als kennis vrij kan vloeien
waarbij indamming door auteurs- en octrooirecht slechts
gerechtvaardigd is als de gemeenschap daar netto profijt van heeft. Er
wordt getracht  bewustwording te realiseren van het economische en
maatschappelijke belang van het publieke domein voor de samenleving.
De organisatie heeft een grassroots en gemeenschap gestuurd karakter
waarbij internationale samenwerking een belangrijk kenmerk is.
Vrijschrift vertegenwoordigt de Foundation for a Free Information
Infrastructure FFII en de Free Software Foundation Europe in het
Nederlandse taalgebied, biedt digitale huisvesting aan het Nederlandse
Vertaalproject en is verantwoordelijk voor Project Gutenberg EU.More information about the News mailing list