[persbericht] CDA wijzigt standpunt en kiest voor pure softwarepatenten

Dieter Van Uytvanck dietvu at village.uunet.be
Thu Jun 30 14:09:03 CEST 2005


PERSBERICHT VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

========================================================================
30/06/05: CDA wijzigt standpunt en kiest voor pure softwarepatenten
========================================================================

De CDA-fractie in het Europees Parlement is van plan voor pure
softwareoctrooien te stemmen. Dit blijkt uit een informatiefiche die
onder de leden verspreid is. De fractie is vooralsnog van plan de lijn
te volgen van de Duitse collega Wuermeling die voor pure
softwareoctrooien is. Dit is opvallend omdat de fractiespecialist, de
heer Doorn, in 2003 nog stemde voor amendementen die softwareoctrooien
uitsluiten. Onderhand is Wuermeling in Duitsland onder grote druk komen
te staan omdat hij slechts rekening met multinationals zou houden. 

In een fiche schrijft Doorn dat Philips heeft aangegeven door de
verhelderingen die door rapporteur Rocard en schaduwrapporteur Kauppi
worden gewenst "ernstig te worden gedupeerd" omdat bepaalde soorten
software, "niet tastbare" uitvindingen, dan niet meer gepatenteerd
zouden kunnen worden.

Daarom wil Doorn de lijn van Wuermeling volgen. Deze "ijvert ervoor het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad aan te nemen, met lichte
wijzigingen." De tweede kamerfractie van het CDA was in juli 2004 nog
met de meeste andere fracties van mening dat het gemeenschappelijk
standpunt "onvoldoende waarborgen biedt om uitwassen met betrekking tot
softwarepatentering tegen te gaan".

Woensdag 6 juli stemt het Europees Parlement over de richtlijn
softwareoctrooien in tweede lezing. In eerste lezing, in 2003, beperkte
het Europees Parlement de mogelijkheid software te octrooieren. In 2004
verwijderde de Raad van Ministers deze beperkingen. De heer Doorn zei
hierover in juni 2004:

  Het is een schandelijke zaak dat deze [amendementen van het EP]
  door de raad van ministers zonder meer aan de kant geschoven zijn.
  En als de raad van ministers zo door blijft gaan zullen ze in de
  tweede lezing in het parlement zeker op de koffie komen.

In eerdere discussies in Polen waren allerhande experts (ook van
Microsoft en HP) het er over eens dat de versie die door de Europese
Ministerraad is voorgesteld softwarepatenten mogelijk maakt. De tekst
van de Juridische Commissie van het EP sluit daar zeer dicht bij aan.

Ante Wessels, secretaris van Vrijschrift: 

  Het kan niet zo zijn dat de fractiespecialist van het CDA nu niet
  ziet dat het Raadsvoorstel zo lek is als een mandje. Een jaar
  geleden was dat nog wel het geval. Het zou de transparantie van de
  politiek beslist ten goede komen indien het CDA toe zou geven dat
  het pure software octrooieerbaar wil maken. Het CDA laat haar
  achterban, de banen- en innovatiemotor, het Midden- en Kleinbedrijf
  (MKB), in de steek. Er wordt alleen nog geluisterd naar Philips.

Het CDA maakt in het Europees Parlement deel uit van de Europese
Volkspartij. De voormalige Poolse premier Buzek, lid van deze fractie,
heeft samen met de voormalige Franse premier Rocard
compromisamendementen gemaakt. Deze voorkomen dat software
octrooieerbaar wordt, maar zorgen er wel voor dat echte uitvindingen
als ABS en medische scanners octrooieerbaar blijven. 

Ante Wessels: 

  Het is onbegrijpelijk dat het CDA deze redelijke aanpak, de
  oplossing voor iedereen, nog niet onderschreven heeft.

Gisteren organiseerde de Europese Volkspartij een zeer succesvolle
conferentie waarin het MKB gehoord werd over de richtlijn
softwareoctrooien. Er werden geen CDA'ers gesignaleerd en daarnaast
kon de CDA-fractie geen tijd vinden om een delegatie naar Brussel
afgereisde MKB'ers te ontvangen.

========================================================================
Verdere informatie
========================================================================

uitgelekte informatiefiche van het CDA:
http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=618

bron citaat dhr. Doorn:
http://www.softwarepatenten.be/pers/nl4

uitslag stemming 2003:
http://vrijschrift.org/swpat/press/stemming.html

informatie over Joachim Würmeling:
http://swpat.ffii.org/players/jwuermeling/index.en.html

Gerelateerde persberichten:
 http://mailman.vrijschrift.nl/pipermail/news/

Laatste nieuws:
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoNl
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Arend Lammertink
arend at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 5425 6426
                   
Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +31 (0)6 100 99 063

Dieter Van Uytvanck
dieter at vrijschrift.org
tel. +32 (0)499 16 70 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================
                   
Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.More information about the News mailing list