[persbericht] Europarlement dient nieuwe amendementen tegen softwarepatenten in

jorism jorism at jorismooij.nl
Sat Jul 2 12:47:29 CEST 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
01/07/05: Europarlement dient nieuwe amendementen tegen softwarepatenten
          in
==========================================================================

Brussel, 1 juli 2005. Europarlementariërs van alle politieke fracties
ondersteunen 21 nieuwe amendementen op de Europese softwarepatenten
richtlijn. Het Europese Parlement bereidt zich voor op het verzamelen
van de benodigde 367 stemmen die nodig zijn om de Raadtekst in de tweede
lezing te amenderen. De stemming hierover vindt 6 juli aanstaande
plaats.

De heer Rocard, de rapporteur en ex-premier van Frankrijk, heeft de
amendementen ingediend in naam van de PSE fractie. De amendementen worden
ook gesteund door IND/DEM (met een kleine wijziging), Groenen/EVA en
GUE/NGL. Tevens steunen prominente vertegenwoordigers van ALDE en EVP-ED
de amendementen.

Zuzana Roithova (EVP-ED, Tsjechië) en voormalig Poolse premier Jerzy
Buzek hebben de 21 amendementen voorgesteld als platform voor een
alternatieve positie binnen de EVP-ED. De situatie is vergelijkbaar met
wat er tijdens de eerste lezing van het EP gebeurde, toen de Finse
Piia-Noora Kauppi met succes inging tegen het officiële standpunt van de
EVP-ED.

Het officiële standpunt van de EVP fractie bevat vergaande voorstellen om
het MKB op te zadelen met zware lasten -- die eufemistisch worden
aangeduid als RAND ("Reasonable and Non-Discriminatory") licenties --
alsmede juridische onzekerheid over welke Europese gerechtshoven in
staat zullen zijn om reeds toegekende Europese broertjes van
VS-softwarepatenten ongeldig te verklaren.

Dezelfde 21 amendementen zijn ook voorgesteld door Europarlementariër
Andrew Duff "en anderen". Dit betekent dat er op zijn minst 37 leden van
de ALDE fractie nu officieel steun betuigen aan de duidelijke "Geen
softwarepatenten" aanbeveling van de European Liberal Youth vereniging
LYMEC.

Elk amendement moet sterk worden gesteund in de tweede lezing, wil het
aangenomen worden. De reden is dat een amendement pas wordt aangenomen
indien het gesteund wordt door een meerderheid van het aantal leden van
het parlement, wat neerkomt op 367 ja-stemmen. In de praktijk betekent
dit dat elke onthouding of niet bij de stemming aanwezige
Europarlementariër wordt geteld als een stem vóór de Raadstekst. Kortom,
elke Europarlementariër ondersteunt actief hetzij de voor-, hetzij de
tegenstanders van softwarepatenten, met elke stem die hij of zij
uitbrengt (of niet uitbrengt).

In verwant nieuws heeft het Economic-Majority.com initiatief tegen
softwarepatenten haar steun bijna zien verdubbelen sinds de officiële
lancering vorige maandag. In dit platform hebben zich in korte tijd meer
dan 1.650 bedrijven met bijna 30,000 werknemers en een totale omzet van
ongeveer 3.2 miljard euro verenigd, en het aantal geregistreerde
bedrijven groeit met de dag. Op de website zijn ook 66 individuele
verklaringen te lezen waarin bedrijfseigenaren uitleggen wat de
uitwerkingen van softwarepatenten op hun bedrijf zouden zijn.


==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Doelstellingen van de belangrijkste amendementen:
  http://wiki.ffii.org/AmPlenSummary05En

Uitleg over de belangrijkste amendementen:
  http://wiki.ffii.org/AmPlenExplanation05En

Amendementen en analyses
  http://www.ffii.org/amend
 
Economic-Majority.com
  http://www.economic-majority.com

Gerelateerde persberichten:
 http://mailman.vrijschrift.nl/pipermail/news/

Laatste nieuws:
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoNl
 http://wiki.ffii.org/SwpatcninoEn


==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.nl
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwoording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the News mailing list