[persbericht] Opnieuw uitstel voor softwarepatenten

Arend Lammertink arend at vrijschrift.org
Mon Jan 24 13:32:31 CET 2005


PERSBERICHT FFII/VRIJSCHRIFT -- [ binnenland / Europa / economie / ICT ]

==========================================================================
24/01/05: Opnieuw uitstel voor softwarepatenten
==========================================================================

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er vandaag in de Europese
Landbouwraad niet gestemd over softwarepatenten. Het Luxemburgse
voorzitterschap heeft op verzoek van Polen besloten de behandeling van
dit dossier dat voor vandaag gepland stond uit te stellen. Dit
voorkomt dat de mogelijkheid tot herstarten van de procedure --
waartoe een verzoek is ingediend door leden van het Europese Parlement
-- wordt opgeblazen nog voor het Parlement hierover een beslissing
heeft kunnen nemen.

In een officiële verklaring die de Poolse overheid afgelopen vrijdag
deed uitgaan stond al dat het Poolse Europese comite had besloten de
Luxemburgse voorzitter te vragen om uitstel en dat het desnoods bereid
zou zijn het onderwerp van de agenda te laten halen.

Dit uitstel geeft het Europese Parlement in ieder geval tot 21
februari de tijd om de voor een herstart noodzakelijk procedures te
doorlopen en vervolgens een beslissing te nemen over een eventuele
nieuwe start. Bij zo'n herstart begint de besluitvorming weer van
voren af aan en ligt de situatie weer helemaal open.

De 60 Europarlementariërs die het herstart verzoek hebben ingediend
hopen dat met een herstart van de procedure de huidige patstelling
doorbroken kan worden.

Tegenstanders van softwarepatenten vrezen dat het hek van de dam is
als patenten op computerprogramma's -- die volgens het Europese
Octrooi Verdrag van patenteerbaarheid zijn uitgesloten -- toch
toegestaan worden. Men betoogt dat meer dan 30.000 reeds toegekende
patenten op computerprogramma's laten zien dat de problemen met het
patentsysteem veel groter zijn dan vaak wordt voorgesteld.

Vrijschrift woordvoerder Arend Lammertink verklaart:

"Computerprogramma's zijn op dit moment nog gewoon uitgesloten van
patentering in het Europese Octrooi Verdrag. Dat men desondanks toch
patenten verleent op computerprogramma's is het gevolg van verregaande
normvervaging. Patenthouders weten dat ze voor een rechter weinig kans
maken en daardoor is het gelukkig nog zelden tot rechtszaken gekomen.
Wat dat betreft is er voldoende tijd om de hele procedure nog eens te
doorlopen. Deze richtlijn is erg belangrijk en daarom is het van belang
een zeer duidelijke tekst af te leveren. Daar is de Raad niet in
geslaagd en vandaar dat het EP nu pleit voor een begin met een schone
lei. Ik denk dat de vele e-mails en faxen die door onze achterban
verstuurd zijn zeker bijgedragen hebben aan dit qua timing belangrijke
uitstel, waardoor het EP nu weer aan zet is."

==========================================================================
Contact
==========================================================================

Ir. Arend Lammertink:
arend at vrijschrift.org
tel. +316 5425 6426

Ante Wessels
ante at vrijschrift.org
tel. +316 100 99 063

Dieter Van Uytvanck:
dieter at vrijschrift.nl
tel. +316 275 879 10

==========================================================================
Nadere Informatie
==========================================================================

Softwarepatenten bedreigen Vrijheid en Innovatie

 http://www.vrijschrift.nl/softwarepatenten
 http://mkb.vrijschrift.nl/


Verklaring Poolse overheid

 http://kwiki.ffii.org/Cons0501FishPolandEn
 
http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/57615C2365BEA250C1256F90004A789C?Open

 Wat betreft het nieuws over de mogelijke toevoegen van het onderwerp
 richtlijn betreffende "computer geimplementeerde uitvindingen" aan de
 agenda voor de vergadering van de Ministerraad voor Landbouw en
 Visserij op 24 januari 2005 heeft het Europese Commite van de
 [Poolse] Ministerraad op de vergadering van 21 januari opgemerkt dat
 het werk aan het uiteindelijke standpunt van Polen op dit onderwerp
 nog niet afgerond is.

 Daarom heeft het [Poolse] Europese Commite besloten dat de permanente
 vertegenwoordiging van de republiek Polen in de Europese Unie de
 voorzitter te verzoeken het onderwerp niet op de agenda van de EU
 Ministerraad te plaatsen.

 Als het Luxemburgse voorzitterschap het voorstel van bovengenoemde
 richtlijn op de agenda zet, zal Polen vragen dit van de agenda af te
 halen en uit te stellen todat noodzakelijke analyses die door Polen
 worden gedaan zijn afgerond.


Uitgebreide analyse over de besluitvorming rond de richtlijn
softwarepatenten, waaruit blijkt dat de Kamer meerdere malen verkeerd
geïnformeerd werd en twee maal op het verkeerde been werd gezet.
Octrooien op software werpen hun schaduw vooruit:

 
http://www.vrijschrift.nl/Members/awessels/vrijschrift.nl_misleiding-kamer.pdf


Empirisch onderzoek toont aan dat softwarepatenten de innovatie schaden:

 http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/nlstudies/studies.pdf


Een treffende illustratie:

 http://webshop.ffii.org


Laatste nieuws:

 http://kwiki.ffii.org/SwpatcninoNl
 http://kwiki.ffii.org/SwpatcninoEn
 RSS: http://www.ffii.org/news/rss/index.html

==========================================================================
Over Vrijschrift -- http://www.vrijschrift.org
==========================================================================

Stichting Vrijschrift heeft als doel het bevorderen en het beschermen
van intellectuele goederen die vrij te verspreiden en aan te passen
zijn. Vrijschrift probeert bewustwording te realiseren van de
betekenis van het publieke domein voor de samenleving. Bescherming van
het publieke domein is van groot economisch en maatschappelijk belang
en vormt een belangrijke activiteit. Internationaal wordt samengewerkt
met de Foundation for a Free Information Infrastructure, de Free
Software Foundation, Project Gutenberg en vele andere organisaties.

==========================================================================
Over FFII -- http://www.ffii.org
==========================================================================

De Stichting voor een Vrije Informatie-infrastructuur (Foundation for
a Free Information Infrastructure) is een non-profit organisatie die
gevestigd is in München en zich bezig houdt met bewustmaking rond
gegevensverwerking. FFII ondersteunt de ontwikkeling van openbare
informatiegoederen gebaseerd op auteursrecht, vrije concurrentie en
open standaarden. Meer dan 400 leden, 1000 bedrijven en 60.000
sympathisanten hebben FFII de toestemming gegeven hen te
vertegenwoordigen in het publieke debat over exclusieve rechten
(intellectuele eigendom) op het gebied van software.
More information about the News mailing list