[Vrijschrift] Boogerd (D66) ontstemd over softwarebesluit Raad en Europese Commissie

Wiebe van der Worp press@vrijschrift.org
Mon, 17 May 2004 02:23:34 +0200


Boogerd (D66) ontstemd over softwarebesluit Raad en Europese Commissie

Johanna Boogerd, lid van het Europees Parlement voor D66, is zeer 
ontstemd met het besluit van de Europese Commissie en de Raad om, tegen 
de wil van een meerderheid van het Europees Parlement, patenten op 
software mogelijk te maken. "D66 is altijd fel tegenstander geweest van 
de patentering van software, omdat het de creativiteit en innovatie 
binnen een van de belangrijkste economische sectoren in het gevaar 
brengt. Juist daarom hebben we in het Europees Parlement geijverd voor 
het voorkomen van dergelijke patenten. Dat de Raad en Commissie ondanks 
een duidelijk "nee" van het Europees Parlement alsnog patenten mogelijk 
wil maken, is echt een schande voor de democratie. De wens van de 
gekozen volksvertegenwoordiging wordt gewoon genegeerd". Aldus Boogerd.

Het Europees Parlement heeft er voor weten te zorgen dat het 
oorspronkelijke voorstel van de Commissie op een aantal punten werd 
aangepast. In reactie op het aangepaste voorstel besloot de Europese 
Commissie echter om de meeste amendementen van het Parlement 
onaanvaardbaar te verklaren en van tafel te vegen. Vervolgens werd 
bekend dat de Europese Commissie bij de Raad heeft aangedrongen op 
maatregelen die nog meer mogelijkheden tot het instellen van patenten 
behelzen dan de oorspronkelijke voorstellen. Onder leiding van het Ierse 
Voorzitterschap van de Raad is er inmiddels een document opgesteld dat 
alternatieven suggereert voor de amendementen die het Europees Parlement 
heeft voorgesteld.

"Op het eerste gezicht lijkt het een oprechte poging van de Raad om de 
handelswijze van de Europese Commissie te corrigeren, door alsnog 
rekening te houden met de wensen van het Europees Parlement. Maar, 
schijn bedriegt. De voorstellen die de Raad op tafel legt steken in 
sterk contrast af tegen de wensen van het Europees Parlement. Het is dan 
ook pure misleiding van de Raad die het document presenteert als 
"compromisdocument".


Voor meer informatie:

Jasper Hörmann
persvoorlichter Johanna Boogerd
(Lid van het Europees Parlement namens D66)
+31624301446
www.johannaboogerd.nl